W. Niemczyński "Radjotechnika dla wszystkich" - przystępny podręcznik radjotelegrafji i radjotelefonji.

Wydawnictwa M. Arct w Warszawie, wydanie drugie, przerobione i uzupełnione, 1927

Przedmowa do drugiego wydania (5)
Najważniejsze skróty (7)
Znaki używane w schematach (8)
1. Rozwój radjotelegrafji i radjotelefonji (9)
2. Elektryczność i magnetyzm (18)
3. Drgania i fale elektromagnetyczne (34)
4. Wysyłacze fal elektromagnetycznych (52)
5. Odbiorniki kryształkowe i lampowe (81)
6. Anteny nadawcze i odbiorcze (108)
7. Radjotelefonja (127)
8. Obsługa odbiorników radjofonicznych (147)
9. Pomiary radjotechniczne (176)
10. Radjotelegrafja pośpieszna (193)
11. Tablice techniczne (207)
Przepisy ustawowe (223)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl