Leonard Niemcewicz, "Radiotechnika - wzory, definicje, obliczenia"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze,
Warszawa, 1965

Przedmowa (8)
Matematyka (9)
Znaki i symbole matematyczne. Grecki alfabet. Alfabet rosyjski (grażdanka). Przedrostki zwiększające lub zmniejszające zasadnicze jednostki.
Algebra (14)
Reguły podstawowe. Przekształcenie wzorów. Logarytmowanie. Wzory przybliżone. Liczby urojone i zespolone.
Geometria (22)
Powierzchnie figur płaskich. Powierzchnie i objętości brył.
Trygonometria (32)
Wzory podstawowe. Graficzna metoda obliczeń pierwiastka z sumy kwadratów. Funkcje.
Jednostki (39)
Wymiary jednostek. Symbole jednostek miar. Symbole radiotechniczne. Jednostki pomiarowe wielkości elektrycznych. Logarytmiczna jednostka mocy.
Prąd stały (51)
Ilość elektryczności. Chemiczne działanie prądu. Oporność drutu. Dopuszczalne obciążenie przewodów. Cieplne działanie prądu. Magnetyczne działanie prądu. Zależność oporności przewodów od temperatury. Prawo Ohma. Szeregowe łączenie oporności. Równoległe łączenie oporności. Dzielnik napięcia. Oporności czynne w obwodzie prądu zmiennego. Akumulatory. Strumień indukcji magnetycznej. Indukcja magnetyczna. Natężenie pola magnetycznego. Oporność magnetyczna. Przewodność magnetyczna. Siła magnetomotoryczna. Indukcyjność własna (samoindukcja). Przyciąganie magnesów. Działanie indukcyjne magnesów.
Prąd zmienny (68)
Częstotliwość oraz długość fali. Prawo Ohma dla prądu zmiennego. Indukcyjność L w obwodzie prądu zmiennego. Łączenie indukcyjności. Indukcyjność wzajemna. Indukcyjność elementów. Uzwojenia cewek. Dobroć cewek. Transformatory (bez strat). Dopasowanie. Pojemność w obwodzie prądu zmiennego. Oporność pojemnościowa. Łączenie pojemności. Kondensatory o zmiennej pojemności. Prąd upływności kondensatora elektrolitycznego. Izolacja kondensatora sprzęgającego. Oporność bierna, prąd bierny, moc bierna. Szeregowe połączenie R i C. Równoległe połączenie R i C. Szeregowe połączenie R i L. Równoległe połączenie R i L. Szeregowe połączenie R, L i C. Równoległe połączenie R, L i C. Straty w przewodach przy prądzie zmiennym. Sprzężenie. Zjawisko naskórkowości. Modulacja amplitudy. Modulacja częstotliwości. Grzanie pojemnościowe. Szeregi Fouriera.
Obwody (102)
Obwód drgań. Rezonans obwodu drgań. Obliczenie zakresu strojenia. Częstotliwości lustrzane w odbiornikach z przemianą częstotliwości. Rozciąganie zakresu. Dobroć obwodu równoległego. Filtry pasmowe.
Lampy elektronowe (111)
Opornik redukcyjny w obwodzie żarzenia. Zasilanie pentody. Siatka druga zasilana z dzielnika napięcia. Statyczne parametry lamp. Dynamiczne parametry lamp. Moc strat anodowych. Szerokopasmowość pentody (dobroć). Równoważna oporność szumów. Oporność wejściowa lampy. Samowzbudzenie pentody. Wtórnik katodowy (układ z uziemioną anodą). Trioda w układzie z uziemioną siatką. Generator. Drgania relaksacyjne. Układy z lampą reaktancyjną. Filtr katodowy. Kondensator sprzęgający.
Filtry (125)
Filtr dolnoprzepustowy RC. Filtr dolnoprzepustowy LC. Podwójny filtr dolnoprzepustowy. Filtry prostownika. Współczynnik filtracji. Dławik filtru. Filtr górnoprzepustowy CR. Filtr górnoprzepustowy CL. Filtr górnoprzepustowy podwójny. Filtr pasmowy RC. Filtr pasmowy LC. Filtr pasmowy zaporowy LC. Różniczkowanie impulsów. Stała czasowa członu RL. Filtr łańcuchowy potrójny CR. Filtr łańcuchowy potrójny RC.
Zasilacze (140)
Prostownik półokresowy. Prostownik pełnookresowy z punktem zerowym. Pełnookresowy prostownik mostkowy. Transformator sieciowy. Kondensator filtru sieciowego. Stabilizator napięcia. Stabilizator z neonówką . Kondensator w obwodzie żarzenia lamp. Dławik małej częstotliwości. Dolna częstotliwość graniczna przy sprzężeniu RC. Współczynnik zawartości harmonicznej. Oporność anodowa lamp. Dopasowanie głośnika. Impedancja (oporność pozorna) cewki drgającej głośnika. Dopasowanie głośników we wzmacniaczach mocy. Transformator wyjściowy. Filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy głośnika.
Akustyka (158)
Miernictwo (160)
Rozszerzenie zakresu pomiarowego napięcia. Rozszerzenie zakresu pomiarowego prądu. Oporność wewnętrzna miernika. Pomiary mostkiem. Pomiary oporności. Pomiar pojemności. Pomiar indukcyjności. Pomiar napięcia za pomocą oscylografu. Prędkość strumienia elektronów. Woltomierz diodowy. Moc wyjściowa odbiornika. Pomiary tłumienia.
Anteny (170)
Wysokość skuteczna anteny. Sprawność anteny. Oporność czynna anteny. Oporność promieniowania. Tłumienie anteny. Oporność falowa. Wzory przybliżone dla dipoli UKF. Dopasowanie dipola za pomocą linii lambda/4. Zasięg.
Kable (175)
Oporność falowa kabli UKF. Kabel współosiowy. Kabel płaski. Tłumienie kabla. Tłumiki. Odgałęzienia o stałym dopasowaniu.
Dodatek (179)
Podział częstotliwości. Widmo fal świetlnych. Najważniejsze parametry norm telewizyjnych. Międzynarodowy kod kolorów. Nomogram oporności. Nomogram oporności biernych. Nomogram L/C/XL/XC/f. Nomogram decybeli i neperów. Nomogram RC. Częstotliwość graniczna. Zestawienie ważniejszych typów lamp. Zestawienie ważniejszych typów tranzystorów.
Wykaz literatury.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl