Nelkon M. "Fizyczne podstawy radiotechniki"

Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1947

I Elektryczna budowa materii
II Teoria prądu stałego
III Pomiar oporów
IV Ogniwa elektryczne
V Prawo Ohma dla całego obwodu
VI Elektroliza
VII Elektrostatyka
VIII Cieplne działanie prądu elektrycznego
IX Kondensatory
X Magnetyzm
XI Działanie magnetyczne prądu
XII Indukcja elektromagnetyczna
XIII Teoria prądu zmiennego
XIV Teoria prądu zmiennego (c.d.)
XV Teoria obwodów prądu zmiennego (c.d.)
XVI Podstawy działania lampy katodowej
XVII Lampa trójelektrodowa
XVIII Lampa trójelektrodowa a wzmocnienie wysokiej częstotliwości
XIX Lampa katodowa jako wzmacniacz napięcia
XX Lampa katodowa jako generator drgań elektromagnetycznych
XXI Stopień mocy w odbiorniku
XXII Podstawy akustyki
XXIII Modulacja i detekcja
XXIV Zasady optyki
XXV Oscylograf katodowy

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl