Laszlo Nozdroviczky "Zasady telewizji"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 15000 + 200 egz., Warszawa, 1966
(z języka węgierskiego przełożył Leon Kałłaur)

Wstęp (5)
Rozdział I. Przegląd historyczny (7)
Wiadomości ogólne.
Optyka.
Magnetyzm i elektryczność.
Materiały fosforyzujące, próżnia.
Rozdział II. Elektrotechnika (16)
Napięcie i prąd elektryczny.
Elektromagnetyzm.
Promieniowanie korpuskularne.
Atom i elektrony.
Fotoelektryczność.
Rozdział III. Przesyłanie obrazu na odległość za pomocą przewodów (41)
Oko ludzkie i zdolność widzenia.
Pierwsze pomysły przekazywania obrazu.
Mechaniczne rozkładanie obrazu.
Rozkładanie obrazu za pomocą tarczy Nipkowa.
Ilość sygnałów elektrycznych podlegających przekazywaniu.
Rozdział IV. Radiotechnika (65)
Rozchodzenie się fal.
Przesyłanie dźwięków za pomocą urządzeń elektrycznych.
Obwód drgający.
Radiowa stacja nadawcza.
Odbiór radiowy, odbiorniki.
Lampy elektronowe.
Rozdział V. Współczesna telewizja (98)
Odbiór sygnałów obrazu za pomocą fal radiowych.
Budowa i działanie kineskopu.
Lampy analizujące.
Podstawy nowoczesnego nadawania i odbioru programu telewizyjnego.
Rozdział VI. Nadawanie programów telewizyjnych (134)
Stacja nadawcza.
Studio.
Kamera.
Pomieszczenie urządzeń kontrolnych.
Nadawanie filmów.
Transmisje telewizyjne.
Zapisywanie programów telewizyjnych.
Rozdział VII. Odbiór programów telewizyjnych (159)
Zasada odbioru telewizyjnego.
Odbiorniki telewizyjne.
Obsługa odbiorników telewizyjnych.
Odległość obserwacji ekranu odbiornika telewizyjnego.
Obraz kontrolny.
Rozdział VIII. Anteny telewizyjne (178)
Wiadomości wstępne.
Dane techniczne anten odbiorczych.
Ogólne wiadomości z zakresu konstrukcji i montażu anten telewizyjnych.
Anteny pokojowe.
Anteny zewnętrzne.
Rozdział IX. Uszkodzenia odbiornika i zakłócenia odbioru telewizyjnego (192)
Uszkodzenia obwodów odbiornika.
Obraz wadliwy lub źle wyregulowany.
Uszkodzenia anteny telewizyjnej.
Zjawy powodowane falami odbitymi.
Zakłócenia odbioru telewizyjnego.
Rozdział X. Kierunki rozwoju telewizji (206)
Wiadomości ogólne.
Granice ostrości obrazu.
Zwiększanie wymiarów obrazu.
Zapis programu telewizyjnego na taśmie magnetycznej.
Zwiększanie zasięgu odbioru.
Telewizja kolorowa.
Telewizja trójwymiarowa.
Rozdział XI. Telewizja użytkowa (241)
Wiadomości ogólne.
Widikon.
Telewizja użytkowa w układzie zamkniętym.
Zastosowanie telewizji użytkowej.
Wideotelefon.
Załącznik (252)
Ważniejsze dane telewizyjnej normy OIRT.
Normy telewizyjne stosowane w krajach europejskich.
Zestawienie kanałów i stacji telewizyjnych w Polsce.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl