L. Nowakowski (redakcja) "Vademecum elektrotechnika"

Księgarnia Wydawnicza Jerzy Zieliński - Łódź, wydanie 1, 1947

A) Dział ogólny (str. 7-111)
1. Matematyka (7)
2. Podstawowe wiadomości z fizyki i chemii (45)
3. Mechanika (49)
4. Wytrzymałość tworzyw (58)
5. Hutnictwo. Metalurgia (79)
6. drewno budulcowe (106)
7. Technika cieplna (107)
B. Elektrotechnika (str. 111-334)
1. Dane ogólne (111)
2. Maszyny, przyrządy, urządzenia i przesyłanie prądu silnego (153)
3. Teletechnika (297)
a) Połączenia. Ogniwa. Sygnalizacja. Telefonia.
b) Radiofonia. Jednostki, znakowanie zasadnicze, oznaczenia, działanie, charakterystyki. Znakowanie porównawcze lamp radiowych. Połączenia cokołów. Lampy Telefunken - typy i wartości. Zasadnicze układy radiowe. Odbiorniki radiowe. Nadajniki radiowe. Fale i promienie elektromagnetyczne.
c) Telewizja. Zasady działania, przyrządy. Odbiorniki.
d) Środki zapobiegawcze przeciwko zakłóceniom radiowym.
4. Piorunochrony (333)
C) Dodatek (334-347)
Skorowidz nazw i nazwisk (343)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl