L. Niemcewicz "Lampy elektronowe i półprzewodniki"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 20000 + 190 egz., Warszawa, 1963

Wstęp (3)
1. Lampy elektronowe i jonowe (11)
Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na swobodny elektron. Rodzaje katod. Katoda tlenkowa. Eksploatacja lamp elektronowych. Zalecenia dla remontujących sprzęt radiowy. Dioda. Ładunek przestrzenny. Charakterystyki lampy dwuelektrodowej. Moc tracona na anodzie. Zastosowanie diod. Trioda. Tetroda. Zjawisko dynatronowe. Tetroda strumieniowa. Pentoda. Parametry pentody. Pentoda regulacyjna. Typy pentod. Lampy końcowe (wzmacniacze mocy). Dobór obciążenia w obwodzie anodowym. Lampy wielosiatkowe. Lampy złożone. Elektronowy wskaźnik dostrojenia. Lampy niezawodne. Lampy elektrometryczne. Lampy do pomiaru próżni. Lampy przekaźnikowe z zimną katodą. Napięcie zapłonu i napięcie pracy. Charakterystyki zapłonowe. Tyratrony. System oznaczeń lamp europejskich.
2. Lampy elektronowo - promieniowe (61)
Lampy o odchylaniu elektrycznym. Parametry lamp elektronowo - promieniowych. Lampy o odchylaniu elektromagnetycznym. Wskazówki dotyczące eksploatacji kineskopów. Regulacja pułapki jonowej w kineskopach. Ustawienie magnesu pułapki jonowej i magnesu centrującego w kineskopach o elektrostatycznym ogniskowaniu i z pułapką jonową. Regulacja kineskopów z ogniskowaniem elektrostatycznym i elektromagnetycznym. Oznaczenia lamp oscylograficznych i kineskopów produkcji europejskiej. System oznaczeń lamp elektronowo - promieniowych produkcji RFT. Lampy oscylograficzne.
3. Półprzewodniki (80)
Diody germanowe. Charakterystyki statyczne tranzystorów. Nowe oznaczenia półprzewodników produkcji europejskiej. Fotodiody i fototranzystory germanowe. Termistory. Lampy do odbiorników telewizyjnych produkcji 1961/62.
Wykaz oznaczeń (105)
Lista preferencyjna lamp elektronowych odbiorczych na rok 1060 (110)
Wykaz lamp równoważnych i zastępczych (113)
Lampy amerykańskie (1A)
Lampy europejskie (129A)
Lampy radzieckie (380A)
Uzupełnienia (421A)
Lampy prostownicze (442A)
Lampy oscylograficzne (457A)
Kineskopy (460A)
Stabilizatory napięcia (463A)
Regulatory natężenia prądu (465A)
Fotonówki (467A)
Lampy z zimną katodą (468A)
Tyratrony (468A)
Cokoły (470A)
Diody półprzewodnikowe (488A)
Fotodiody i fototranzystory (523A)
Tranzystory (524A)
Dodatek (552A)
Cokoły diod i tranzystorów (607A)
Diody i tranzystory produkcji krajowej (613A)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl