L. Niemcewicz "Lampy elektronowe i półprzewodniki"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 4 zmienione, nakład 20000 + 240 egz., Warszawa, 1975

Przedmowa (6)
Wstęp (7)
1. Lampy elektronowe (10)
Wpływ warunków eksploatacyjnych na niezawodność i trwałość lamp.
Wpływ warunków eksploatacji na niezawodność działania lamp.
Ocena jakości lamp.
Wskaźniki dotyczące eksploatacji kineskopów.
2. Przyrządy półprzewodnikowe (12)
Montaż przyrządów półprzewodnikowych.
3. Systemy oznaczania (13)
Oznaczenia typów lamp elektronowych,
Oznaczenia typów elementów półprzewodnikowych.
4. Oznaczenia elektrod i parametrów (20)
Oznaczenia elektrod i parametrów lamp elektronowych.
Oznaczenia parametrów przyrządów półprzewodnikowych.
Skróty oznaczeń firm.
Wykaz norm BN i PN obowiązujących w zakresie techniki półprzewodnikowej (1973)
Lampy elektronowe (39)
Kineskopy (117)
Tranzystory (135)
Diody prostownicze (533)
Diody Zenera (553)
Diody pojemnościowe (579)
Literatura (647)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl