Leonard Niemcewicz, "Technologia dla radiomonterów"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 10000 + 250 egz., Warszawa, 1960

1. Wiadomości wstępne (5)
2. Materiały (9)
3. Obróbka materiałów (29)
4. Elementy instalacyjne (46)
5. Elementy obwodów (72)
6. Mikrofony i głośniki (110)
7. Skale i wskaźniki (124)
8. Technologiczne zasady łączenia materiałów (129)
9. Montaż (143)
10. Wyposażenie warsztatu radiowego w przyrządy pomocnicze (174)
11. Stanowisko pracy radiomontera (185)
12. Badanie odbiorników (189)
Bibliografia (212)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl