Piotr Mikołajczyk "Vademecum lamp elektronowych"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 15181 egz.,
Warszawa, 1957

Wstęp (3)
Wykaz oznaczeń (5)
Skorowidz (7)
Skorowidz lamp radzieckich (71)
Skorowidz II (75)
Karty katalogowe lamp elektronowych (87)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl