Karol Michel "Urządzenia teletransmisyjne telefonii naturalnej"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie pierwsze,
Warszawa 1953

1. Rozwój urządzeń teletransmisyjnych. Pojęcia zasadnicze (7)
2. Podstawowe wiadomości z teletransmisji przewodowej (28)
3. Stabilność, zniekształcenia sprzężeniowe i zjawisko echa w łączach telefonicznych (63)
4. Planowanie sieci telefonicznej (76)
5. Ważniejsze części urządzeń teletransmisyjnych (85)
6. Układy wzmacniania (172)
7. Typowe konstrukcje nośne, wsporcze, osłonne i łączeniowe (184)
8. Omówienie urządzeń telefonii naturalnej (201)
9. Wzmacniaki przelotowe (249)
10. Wzmacniaki końcowe (257)
11. Wzmacniaki uniwersalne (265)
12. Wzmacniaki dwutorowe dwukanałowe (1+1) (299)
13. Wzmacniacze abonenckie (307)
14. Translacje (urządzenia zewowe) (309)
15. Rozgałęźniki torowe (351)
16. Tłumiki echa (356)
17. Wzmacniacze radiofoniczne torowe (363)
18. Stojaki zasilania (382)
19. Uwagi o układach stacji wzmacniakowych (387)
20. Ogólne uwagi eksploatacyjne dotyczące stacji wzmacniakowej (388)
Wykaz piśmiennictwa (398)
Tablice pomocnicze (399)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl