Hubert Meluzin "Radiotechnika - odbiorniki lampowe i tranzystorowe"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa 1967
(z języka słowackiego przełożył oraz uzupełnił własnym tekstem inż. Waldemar Scharf)

1. Fale elektromagnetyczne (7)
Ruch falowy. Elektromagnetyczny ruch falowy. Podział częstotliwości fal elektromagnetycznych. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych.
2. Anteny (28)
Anteny jako elementy promieniujące fale elektromagnetyczne. Linie zasilające. Anteny nadawcze. Anteny odbiorcze.
3. Obwody stosowane w radiotechnice (45)
Obwody elektryczne z różnymi opornościami. Obwody rezonansowe. Obwody oscylacyjne. Oscylacje. Obwody strojone. Obwody sprzężone. Filtry elektryczne i czwórniki.
4. Podstawy radiotechniki (79)
Zasady telefonii przewodowej. Zasady nadawania i odbioru radiowego. Odbiornik kryształkowy (detektorowy).
5. Lampy elektronowe (101)
Wiadomości ogólne. Budowa lamp elektronowych. Dioda. Trioda. Tetroda i pentoda. Lampy wieloelektrodowe. Lampy kombinowane. Elektronowe wskaźniki dostrojenia. Oznaczenia lamp elektronowych. Dane lamp elektronowych. Układy połączeń cokołów lamp elektronowych.
6. Elementy odbiorników (157)
Oporniki. Kondensatory. Cewki i transformatory.
7. Odbiorniki o wzmocnieniu bezpośrednim (184)
Wiadomości ogólne. Stopień detekcyjny odbiornika. Odbiorniki jednolampowe. Wzmacniacze małej częstotliwości. Urządzenia zasilające. Odbiorniki dwulampowe. Stopień wielkiej częstotliwości.
8. Odbiorniki z przemianą częstotliwości (240)
Rozwój odbiorników superheterodynowych. Zasada działania odbiornika superheterodynowego. Filtry pasmowe. Heterodyna. Przemiana częstotliwości. Mieszacz. Wzmacniacze częstotliwości pośredniej. Detekcja w odbiorniku superheterodynowym. Wzmacniacze częstotliwości akustycznych. Opis odbiornika superheterodynowego.
9. Technika odbioru z modulacją częstotliwości (307)
Rozwój radiofonii UKF-FM. Rozchodzenie się fal ultrakrótkich. Odbiór sygnałów z modulacją częstotliwości. Schemat blokowy odbiornika UKF-FM. Głowice UKF. Ograniczniki amplitud. Demodulatory sygnałów FM. Wzmacniacze małej częstotliwości. Wskaźniki dostrojenia. Układ odbiornika UKF-FM.
10. Podstawy techniki półprzewodników (357)
Rozwój odbiorników tranzystorowych. Podstawy teoretyczne elementów półprzewodnikowych. Własności prostownicze elementów półprzewodnikowych. Prostowniki stykowe. Diody germanowe i krzemowe. Tranzystory ostrzowe. Tranzystory warstwowe. Rodzaje tranzystorów warstwowych. Podstawowe układy pracy. Tranzystor warstwowy w układzie ze wspólną bazą (OB). Tranzystor warstwowy w układzie ze wspólnym emiterem (OE). Porównanie własności tranzystorów i lamp elektronowych. Parametry tranzystorów.
11. Wzmacniacze tranzystorowe (410)
Zasilanie tranzystorów prądem stałym. Wzmacniacz małej częstotliwości ze sprzężeniem oporowym. Wzmacniacz mocy ze sprzężeniem transformatorowym. Układy wzmacniaczy tranzystorowych m.cz. Ujemne sprzężenie zwrotne. Wzmacniacz przeciwsobny m.cz. Wzmacniacze tranzystorowe w.cz.
12. Odbiorniki tranzystorowe (426)
Odbiorniki tranzystorowe o bezpośrednim wzmocnieniu. Odbiorniki superheterodynowe.
13. Technika odbioru stereofonicznego (452)
Zasada działania radiofonii stereofonicznej. Zasada nadawania i odbioru stereofonicznego.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl