H.Meluzin, Odbiorniki radiofoniczne i wzmacniacze

meluzin1.jpg (10709 bytes)

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972

1. Elementy odbiorników (9)
1.1. Symbole graficzne elementów radiotechnicznych (9)
1.2. Rezystory (11)
1.3. Kondensatory (21)
1.4. Cewki i transformatory (34)
1.5. Lampy elektronowe (41)
1.6. Elementy półprzewodnikowe do odbiorników (97)
2. Obwody stosowane w radiotechnice (151)
2.1. Obwody elektryczne z różnymi impedancjami (151)
2.2. Obwody rezonansowe (159)
2.3. Obwody oscylacyjne. Oscylacje (167)
2.4. Obwody strojone (173)
2.5. Obwody sprzężone (177)
2.6. Filtry elektryczne i czwórniki (179)
3. Zasilacze (186)
3.1. Prostowniki z lampami elektronowymi (186)
3.2. Prostowniki półprzewodnikowe (194)
3.3. Budowa zasilacza stabilizowanego do odbiorników tranzystorowych (203)
4. Nadawanie i odbiór radiowy (206)
4.1. Fale elektromagnetyczne (206)
4.2. Anteny (227)
4.3. Podstawy radiotechniki (244)
5. Odbiorniki o wzmocnieniu bezpośrednim (273)
5.1. Wiadomości ogólne (273)
5.2. Stopień detekcyjny odbiornika (275)
5.3. Odbiorniki lampowe (284)
5.4. Odbiorniki tranzystorowe (309)
6. Odbiorniki z przemianą częstotliwości (354)
6.1. zasada działania odbiornika superheterodynowego (354)
6.2. Filtry pasmowe (357)
6.3. Heterodyna (361)
6.4. Przemiana częstotliwości (363)
6.5. Mieszacz (369)
6.6. Wzmacniacze częstotliwości pośredniej (376)
6.7. Detekcja w odbiorniku superheterodynowym (377)
6.8. Wzmacniacze częstotliwości akustycznych (381)
6.9. Wykonania odbiorników superheterodynowych (412)
7. Odbiorniki z modulacją częstotliwości (FM) (424)
7.1. Rozwój radiofonii UKF-FM (424)
7.2. Rozchodzenie się fal ultrakrótkich (429)
7.3. Odbiór sygnałów z modulacją częstotliwości (432)
7.4. Schemat blokowy odbiornika UKF-FM (437)
7.5. Głowice UKF (439)
7.6. Ograniczniki amplitud (451)
7.7. Demodulatory sygnałów FM (453)
7.8. Wzmacniacze małej częstotliwości (460)
7.9. Wskaźniki dostrojenia (469)
7.10. Przystawka superheterodynowa do odbioru UKF-FM (471)
7.11. Odbiorniki AM/FM (478)
8. Odbiorniki stereofoniczne (502)
8.1. Uwagi ogólne o stereofonii (502)
8.2. Radiofonia stereofoniczna. Nadawanie i odbiór (504)
8.3. Odbiornik stereofoniczny (527)
8.4. Dekoder stereofoniczny do odbioru programów krajowych (539)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl