Tadeusz Masewicz "Radiotechnika dla praktyków i radioamatorów"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie I, Warszawa 1963

Rozdział 1: Lampy elektronowe
A. Wiadomości wstępne (9)
B. Lampy dwuelektrodowe (12)
C. Lampy trójelektrodowe (22)
D. Tetrody i pentody (32)
E. Lampy wieloelektrodowe (45)
F. Lampy gazowane (51)
G. Lampy oscyloskopowe (57)
H. Znakowanie i cokoły lamp (63)
Rozdział 2 : Półprzewodniki
A. Prostowniki (72)
B. Tranzystory (86)
C. Inne zastosowania półprzewodników (104)
Rozdział 3 : Przetworniki elektroakustyczne
Rozdział 4 : Oporniki, kondensatory i cewki
A. Oporniki (117)
B. Kondensatory (123)
C. Cewki (132)
Rozdział 5 : Wzmacniacze małej częstotliwości
A. Podstawowe zasady działania wzmacniacza (137)
B. Wzmacniacze napięciowe (157)
C. Wzmacniacze mocy (168)
D. Sprzężenia, regulacja wzmocnienia i barwy (178)
E. Wzmacniacze tranzystorowe małej częstotliwości (201)
Rozdział 6 : Zapisywanie i odtwarzanie dźwięku
A. Magnetofony (220)
B. Gramofon (237)
Rozdział 7 : Obwody
A. Obwody rezonansowe (244)
B. Filtry (256)
C. Odsprzężenie (260)
Rozdział 8 : Wzmacniacze rezonansowe wielkiej częstotliwości. Generatory
A. Wzmacniacze rezonansowe wielkiej częstotliwości (264)
B. Generatory lampowe (269)
C. Generatory kwarcowe (283)
Rozdział 9 : Sposoby modulacji i nadawania
A. Modulacja amplitudowa (286)
B. Modulacja częstotliwościowa (300)
Rozdział 10 : Fale elektromagnetyczne i anteny
A. Fale elektromagnetyczne (307)
B. Anteny (321)
Rozdział 11 : Odbiorniki
A. Detekcja (337)
B. Odbiorniki reakcyjne (352)
C. Odbiorniki z przemianą częstotliwości (360)
Rozdział 12 : Odbiorniki z modulacją częstotliwości
Rozdział 13 : Telewizja
A. Urządzenia nadawcze (422)
B. Odbiorniki telewizyjne (441)
C. Anteny telewizyjne (465)
Rozdział 14 : Zasilacze

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl