Masanow D.F. "Zbiór zadań z radiotechniki"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1953

Przedmowa
Skróty oznaczeń zasadniczych jednostek i wielkości
1. Oznaczenia matematyczne
2. Miary i jednostki
3. Symbole jednostek elektrycznych
4. Oznaczenia elektro-radiotechniczne
Rozdział I - Częstotliwości stosowane w radiotechnice
1. Długość fali
2. Częstotliwości umowne
Rozdział II - Elementy obwodów radiotechnicznych
1. Oporność przewodu prostoliniowego o przekroju okrągłym przy wysokiej częstotliwości
2. Oporność czynna cewki dla prądów w.cz.
3. Indukcyjność okrągłego zwoju z jednolitego przewodu miedzianego
4. Indukcyjność jednowarstwowej cewki cylindrycznej
5. Indukcyjność wzajemna dwóch równoległych zwojów rozmieszczonych na jednej osi
6. Indukcyjność wzajemna dwu współosiowych cewek cylindrycznych
7. Wariometr
8. Pojemność kondensatora
Rozdział III - Drgania swobodne w pojedynczym obwodzie rezonansowym
Rozdział IV - Drgania wymuszone w pojedynczym obwodzie rezonansowym
1. Obwód szeregowy
2. Obwód równoległy
3. Zadania różne
4. Pokrycie szerokich zakresów
Rozdział V - Drgania wymuszone w obwodach sprzężonych
1. Rodzaje sprzężenia, współczynnik sprzężenia
2. Drgania wymuszone
3. Częstotliwości sprzężenia
4. Pasmo przepuszczania obwodów sprzężonych
5. Strojenie obwodów sprzężonych
6. Szczególne wypadki sprzężenia obwodów
Rozdział VI - Elementy urządzeń antenowych i linii zasilających
1. Linia zasilająca dwuprzewodowa przy wielkiej częstotliwości (fider)
2. Pojemność statyczna prostych typów anten
3. Indukcyjność statyczna układów antenowych wyznaczona na podstawie pojemności statycznej
4. Parametry dynamiczne i długość fali własnej anteny
5. Wysokość skuteczna anteny
6. Strojenie anten
Rozdział VII - Promieniowanie, rozchodzenie się i odbiór fal elektromagnetycznych
1. Promieniowanie fal elektromagnetycznych
2. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych
3. Odbiór fal elektromagnetycznych
Rozdział VIII - Lampy elektronowe
1. Katoda
2. Baretery
3. Anoda
4. Wyznaczanie parametrów lampy dwuelektrodowej (diody)
5. Trioda
6. Tetroda i pentoda
7. Praca lampy z obciążeniem
8. Pojemność wejściowa triody
Rozdział IX - Elementy nadajnika
1. Generatory lampowe
2. Powielanie częstotliwości
3. Współpraca generatora z anteną
4. Stabilizacja częstotliwości przy pomocy kwarcu
5. Manipulacja telegraficzna
6. Elementy modulacji amplitudy (AM)
7. Właściwości generacji u.k.f.
Rozdział X - Elementy radioodbiornika
1. Czułość i wzmocnienie odbiornika
2. Selektywność obwodów wejściowych
3. Wzmacniacz w.cz.
4. Mieszacz
5. Wzmacniacz pasmowy
6. Stopień detekcyjny
7. Wzmacniacz m.cz.
Rozdział XI - Elementy modulacji częstotliwości (F.M.)
1. Wskaźniki modulacji
2. Pasmo częstotliwości przy F.M.
3. Modulatory częstotliwości
4. Właściwości odbioru fal F.M.
Dodatek (tabele i nomogramy)
Rozwiązania

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl