Maria Maruszewska, Jan Sawicki, "Radiotechnika i telewizja"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 8 poprawione, Warszawa, 1973

1. Ogólne wiadomości o radiokomunikacji (9)
Fale elektromagnetyczne. Nadanie i odbiór sygnałów radiowych. Decybel.
2. Budowa i zasada działania przetworników elektroakustycznych (15)
Dźwięk. Przetworniki elektroakustyczne. Mikrofony. Głośniki i słuchawki. Adaptery.
3. Emisja elektronowa (26)
Emisja termoelektronowa. Emisja autoelektronowa. Emisja wtórna. Emisja fotoelektronowa.
4. Elektrody lamp elektronowych (28)
Termokatody. Anody. Siatki. Próżnia.
5. Diody próżniowe i półprzewodnikowe (35)
Dioda próżniowa. Charakterystyki statyczne  diody próżniowej. Opór statyczny i dynamiczny. Moc admisyjna. Zastosowanie diod próżniowych. Złącze p-n. Diody półprzewodnikowe. Charakterystyki prądowo napięciowe diod półprzewodnikowych. Opór statyczny i dynamiczny diod półprzewodnikowych. Podstawowe rodzaje diod półprzewodnikowych. Waraktory. Diody tunelowe.
6. Układy prostownicze (48)
Podstawowy układ prostownika. Prostownik pełnookresowy. Prostownik w układzie mostkowym. Kondensator wyrównawczy. Filtry. Dane charakterystyczne układów prostowniczych. Transformator sieciowy. Zasilacze stabilizowane.
7. Trioda (61)
8. Tranzystory (74)
9. Wzmacniacz oporowy małej częstotliwości (96)
10. Tetrody i pentody (111)
11. Wzmacniacz oporowy na pentodach (117)
12. Wzmacniacze mocy małej częstotliwości (121)
13. Wzmacniacze małej częstotliwości z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (137)
14. Regulacja siły głosu i barwy dźwięku (151)
15. Elektroniczne przyrządy pomiarowe. Badanie toru małej częstotliwości (159)
16. Anteny odbiorcze i obwody wejściowe (168)
17. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (183)
18. Modulacja i detekcja (189)
19. Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu (209)
20. Układy automatycznej regulacji wzmocnienia (214)
21. Generatory napięć sinusoidalnie zmiennych (219)
22. Lampy wielosiatkowe i złożone (227)
23. Przemiana częstotliwości (233)
24. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości (244)
25. Odbiorniki z przemianą częstotliwości (251)
26. Pomiar odbiorników radiofonicznych AM (258)
27. Wykrywanie uszkodzeń w odbiornikach AM (258)
28. Magnetyczny zapis dźwięku (299)
29. Odbiorniki FM (311)
30. Radioodbiorniki tranzystorowe (326)
31. Urządzenia radionadawcze (334)
32. Ogólne wiadomości z zakresu telewizji (350)
33. Ogólne wiadomości o odbiornikach telewizyjnych (381)
34. Lampy obrazowe (389)
35. Kanał wielkiej częstotliwości (400)
36. Tor wzmocnienia sygnału telewizyjnego (411)
37. Człon synchronizacji (430)
38. Automatyczna regulacja wzmocnienia (458)
39. Tor fonii (462)
40. Anteny telewizyjne odbiorcze (465)
41. Ogólne wiadomości o podstawowych przyrządach stosowanych do badania odbiorników telewizyjnych (471)
42. Naprawa odbiorników TV (484)
Wykaz literatury, na podstawie której opracowano podręcznik (495)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl