Deonizy Maciag, Mieczysław Malczewski, Leonard Wójcik, 
"Technika naprawy magnetofonów"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione,
Warszawa, 1971

Przedmowa (9)
1. Wiadomości wstępne (11)
Zasady magnetycznego zapisywania i odczytywania dźwięku. Zapisywanie z podkładem prądu wielkiej częstotliwości. Magnetyczne nośniki dźwięku.
2. Budowa magnetofonu (21)
Mechanizm napędowy magnetofonu. Podzespoły mechanizmu przesuwu taśmy. Głowice magnetofonowe. Wzmacniacze magnetofonowe. Generator prądu w.cz. Zasilacz magnetofonowy. Silniki magnetofonowe.
3. Podstawowe wymagania techniczne i metody sprawdzania zasadniczych parametrów elektromechanicznych magnetofonów powszechnego użytku wg. norm (49)
Wiadomości ogólne. Podział, określenia, wymagania elektryczne, niektóre wymagania mechaniczne oraz metody sprawdzania podstawowych parametrów elektromechanicznych magnetofonów powszechnego użytku wg PN-64/T-86 150. Zalecenia normalizacyjne RWPG RS-1088-67 dotyczące magnetofonów powszechnego użytku. Niektóre podstawowe parametry elektromechaniczne magnetofonów powszechnego użytku wg radzieckiej normy GOST 12 392-66. Podstawowe parametry elektromechaniczne magnetofonów powszechnego użytku oraz magnetofonów o wysokiej jakości zapisu-odczytu (Hi-Fi) wg niemieckich norm DIN 45 511 i DIN 45 500 arkusz 4. Określenia i metody pomiarów podstawowych parametrów elektromechanicznych magnetofonów powszechnego użytku wg francuskiej normy NFC 97-110.
4. Ogólne zasady pomiarów niektórych parametrów elektromechanicznych i regulacji magnetofonów (91)
Wprowadzenie. Regulacje mechaniczne. Regulacje elektryczne.
5. Praktyczne zasady eksploatacji i konserwacji magnetofonów (112)
Obsługa magnetofonu. Zapisywanie dźwięku z mikrofonu. Zapisywanie dźwięku z urządzeń wzmacniających. Klejenie taśmy magnetofonowej. Bieżąca konserwacja magnetofonów.
6. Najczęściej spotykane usterki w pracy magnetofonu i sposoby ich usuwania (124)
7. Typowe uszkodzenia magnetofonów i sposoby ich usuwania (134)
Wprowadzenie. Najczęściej spotykane drobne usterki w pracy magnetofonów i sposoby ich usuwania. Urządzenia pomiarowe, narzędzia i osprzęt pomocniczy stosowane przy naprawach, regulacjach i pomiarach magnetofonów.
8. Przegląd wybranych typów magnetofonów (153)
Magnetofony produkcji polskiej (Melodia, Piosenka, Wilga, Tonette, ZK 120). Magnetofony produkcji radzieckiej (Spalis, Gintaras, Jauza-5, Jauza-10, Wiesna, Czajka, Czajka M). Magnetofony produkcji CSRS (Sonet B-3, Tesla ANP 223 typu B 42). Magnetofony produkcji NRD (Szmaragd BG 20-5, BG 20-6). Wybrane magnetofony produkcji firm zachodnich (Telefunken typ 72-E, 96, 300, Grundig, Philips). Magnetofony miniaturowe (Memocord, Picofon, I.B.M.-224, Grundig EN-3, Riporter Sp).
Wykaz literatury (302)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl