Czesław Mroczek "Podstawy elektroniki i urządzenia elektronowe"


Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 5000 + 200 egz., Warszawa, 1966

1. Wiadomości wstępne (8)
2. Fale radiowe i drgania elektryczne (13)
Elektromagnetyczne fale radiowe. Zakresy fal. Rozchodzenie sią fal. Obwody rezonansowe. Elementy promieniujące.
3. Elementy generujące i wzmacniające (25)
Uwagi ogólne. Lampa elektronowa. Tranzystor. Magnetyczny i dielektryczny element wzmacniający.
4. Emisja elektronowa (31)
Uwagi ogólne. Emisja cieplna. Emisja fotoelektryczna. Emisja wtórna. Emisja w silnym polu elektrycznym. Jonizacja.
5. Termokatody (36)
Parametry katod. Katody żarzone bezpośrednio. Katody żarzone pośrednio. Typy katod.
6. Podstawy optyki elektronowej (43)
Cechy elektronu. Ruch elektronu w polu elektrycznym. Ruch elektronu w równomiernym polu magnetycznym. Układy optyki elektronowej.
7. Lampy dwuelektrodowe (diody) (52)
Uwagi ogólne. Ujemny ładunek przestrzenny. Konstrukcja anod. Charakterystyki lamp dwuelektrodowych. Prawo trzech drugich potęg. Parametry lampy dwuelektrodowej. Moc wydzielana w anodzie.
8. Zastosowanie lampy dwuelektrodowej (65)
Praca diody obciążonej. Lampy prostownicze.
9. Lampy trójelektrodowe (71)
Uwagi ogólne. Równanie triody. Napięcie zastępcze. Charakterystyki rzeczywiste triody. Wyznaczenie współczynników charakterystycznych triody. Ograniczenie obszaru pracy triody.
10. Dynamiczne warunki pracy triod (82)
Układ podstawowy. Układ zastępczy. Charakterystyki robocze. Pojemności międzyelektrodowe lampy.
11. Tetrody i pentody (93)
Tetroda. Pentoda. Lampy regulacyjne. tetroda strumieniowa.
12. Lampy wielosiatkowe i złożone (101)
Podwójne oddziaływanie na prąd anody w lampach wielosiatkowych. Heksoda. Heptoda. Oktoda. Lampy złożone. Elektronowy wskaźnik strojenia.
13. Kierunki rozwojowe lamp odbiorczych (111)
14. Lampy nadawcze (113)
Uwagi ogólne. Triody. Tetrody i pentody. Chłodzenie lamp.
15. Praca lampy w zakresie w.cz. (
Uwagi ogólne. Wpływ pojemności międzyelektrodowych i indukcyjności doprowadzeń elektrodowych. Wpływ bezwładności elektronów. Prądy indukowane. Straty energii.
16. Lampy mikrofalowe (133)
Uwagi ogólne. Trioda tarczowa. Lampy ceramiczne. Klistrony. Lampa o fali bieżącej i wstecznej. Magnetrony.
17. Lampy elektronopromieniowe (144)
Uwagi ogólne. Zasada działania. Lampy oscyloskopowe. Kineskopy. Lampy oscyloskopowe radiolokacyjne. Lampy analizujące. Lampa pamięciowa (grafekon). Elektronowy przetwornik obrazu.
18. Mechanizm wyładowania w gazach (167)
19. Lampy jarzeniowe i stabilizacyjne (172)
Lampy neonowe. Stabilizatory napięcia (stabilitrony)
20. Gazotrony (177)
21. Tyratrony (179)
Tyratrony jednosiatkowe. Tyratrony dwusiatkowe.
22. Lampy gazowane do specjalnych zastosowań (184)
Prostowniki rtęciowe z płynną katodą. Senditrony. Ignitrony. Ekscitrony. Dekatrony. Zwieraki jonowe. Trygatrony.
23. Lampy fotoelektryczne (197)
Uwagi ogólne. Fotokatody. Fotodiody próżniowe. Fotodiody gazowane. Fotoelementy oporowe. Fotoelementy woltaiczne (fotoogniwa). Fotopowielacze.
24. Elementy półprzewodnikowe (217)
25. Najczęściej stosowane mierniki elektryczne (239)
26. Pomiar napięcia i siły elektromotorycznej (251)
27. Pomiar natężenia prądu (253)
28. Pomiar oporności (256)
29. Pomiar mocy (258)
30. Układy prostownicze (264)
Uwagi ogólne. Układy prostownicze lampowe. Układ podwajający napięcie. Prostowniki miedziane, selenowe i germanowe. Zasilacze wibratorowe.
31. Filtry wygładzające (277)
Filtrowanie pojemnościowe. Filtrowanie indukcyjnościowe. Filtry z wejściem pojemnościowym. Filtry z wejściem indukcyjnościowym. Niektóre obwody filtrujące. Filtry RC.
32. Stabilizacja napięć i prądów (286)
Uwagi ogólne. Układy specjalne.
33. Wzmacniacze małej częstotliwości (291)
Uwagi ogólne. Klasyfikacja lamp. Klasy pracy. Wzmocnienie. Charakterystyka częstotliwościowa i fazowa. Wejściowa i wyjściowa impedancja wzmacniacza. Zniekształcenia sygnału. Szumy wzmacniacza. Stabilność wzmacniaczy. Wzmacniacze kilkustopniowe. Wzmacniacz mocy. Wzmacniacze przeciwsobne i układy symetryzujące.
34. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (317)
Uwagi ogólne. Wzmacniacze z pojedynczym obwodem rezonansowym. Wzmacniacze z dwoma sprzężonymi obwodami rezonansowymi. Wzmacniacze tranzystorowe. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości.
35. Wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym (328)
Uwagi ogólne. Układy napięciowego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Wtórnik katodowy.
36. Wzmacniacze prądu stałego (333)
Podstawowe własności i zastosowanie. Wzmacniacze prądu stałego o bezpośrednim wzmocnieniu. Dryfowanie zera oraz sposoby jego zmniejszania. Wzmacniacz prądu stałego z przemianą.
37. Wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości (341)
Uwagi ogólne. Warunki pracy. Wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości spolaryzowane z baterii w klasie C. Strojenie obwodu anodowego. Sprzęganie wzmacniacza wielkiej częstotliwości z obciążeniem. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości zbudowane przy użyciu triody.
38. Generatory (353)
Rodzaje generatorów. Warunki generacji. Generator sinusoidalny.
39. Grzejnictwo indukcyjne (355)
Podstawy teoretyczne. Cechy charakterystyczne. Dopasowanie wzbudników. Konstrukcja wzbudników.
40. Transformator impulsowy (360)
41. Grzejnictwo pojemnościowe (361)
Uwagi ogólne. Zastosowania. Generator o mocy 5kW.
42. Regulacja i stabilizacja temperatury (366)
Elektroniczna regulacja temperatury. Elektroniczna stabilizacja temperatury.
43. Generatory specjalne (371)
Uwagi ogólne. Multiwibrator. Generator relaksacyjny. Generator samodławny.
44. Generatory ultradźwiękowe (375)
Fizyka ultradźwięków. Optyka ultradźwiękowa i metody uwidoczniania ultradźwięków. Sygnalizacja ultradźwiękowa. Ultradźwiękowe badanie materiałów. Modulacja światła. Ultradźwięki w metalurgii. Ultradźwięki w przemyśle metalowym. Ultradźwięki w energetyce. Ultradźwięki w biologii, farmacji i medycynie.
45. Układy sterujące, regulacyjne i przekaźnikowe (395)
Uwagi ogólne. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik zmierzchowy. Przekaźnik fotoelektryczny z migocącym źródłem światła. Urządzenie do samoczynnego otwierania drzwi. Regulacja ropnych palenisk centralnego ogrzewania.
46. Pomiar i kontrola wielkości nieelektrycznych metodami elektronicznymi (404)
Uwagi ogólne. Przetworniki do pomiaru długości - długościomierze i grubościomierze. Przetworniki do pomiaru sił i odkształceń. Przetworniki do pomiaru prędkości i przyspieszenia. Przetworniki do pomiaru ciśnienia. Przetworniki do pomiaru wilgotności. Przetworniki promieniowania jonizującego. Czujniki temperatury. Elektroniczne czujniki stężenia roztworów.
47. Zastosowanie elektroniki w przemyśle (428)
Elektroniczne układy liczące. Układ "Eccles-Jordan". Licznik programowy. Elektroniczny regulator czasu spawania. Fotoelektryczne urządzenie regulacyjne stosowane w fabrykach papierniczych.
48. Odbiorniki radiowe (437)
Przeznaczenie. Czułość odbiornika. Odporność na zakłócenia. Wierność odtwarzania. Proces odbioru. Układy odbiorników.
49. Urządzenia elektroakustyczne (446)
Mikrofony. Głośniki i słuchawki. Zapisywanie i odczytywanie dźwięku.
50. Nadajniki radiowe (455)
Wiadomości ogólne. Nadajniki radiofoniczne z modulacją amplitudy. Nadajniki z modulacją częstotliwości. Nadajniki radiotelegraficzne.
51. Urządzenia telewizyjne i mikrofalowe (461)
System telewizyjny. Nadajnik wizji. Odbiorniki telewizyjne.
52. Pomiary częstotliwości (466)
Podział pomiarów. Pomiary za pomocą oscyloskopu. Pomiary mostkowe. Częstościomierze rezonansowe. Częstościomierze interferencyjne.
53. Pomiary elementów radiotechnicznych (470)
Charakterystyka pomiarów. Metoda techniczna. Metody mostkowe. Metody rezonansowe. Miernik dobroci (Q-metr).
54. Oscyloskop katodowy (474)
Uwagi ogólne. Generator podstawy czasu. Schemat blokowy.
55. Elektroniczne przyrządy pomiarowe (477)
Uwagi ogólne. Woltomierze lampowe. Amperomierze elektronowe. Generatory pomiarowe. Dyskryminatory.
Bibliografia (486)
Skorowidz (487)

[spis książek]

 © 2000-2005 FonAr Sp. z o.o.