Piotr Mikołajczyk, Bohdan Paszkowski "Electronic universal vade-mecum - 2 (semiconductor devices and various electron devices)"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1964

Wielojęzyczny opis katalogu (5)
Wykaz producentów elementów elektronowych (26)
Alfabetyczny wykaz elementów ujętych w katalogu (29)
Karty katalogowe
Krótki opis z katalogu:
"Tom drugi katalogu zawiera dane techniczne lamp nadawczych, magnetronów, detektorów promieniowania jądrowego oraz przyrządów półprzewodnikowych produkowanych na całym świecie. Całość tomu podzielona jest na 580 grup. W każdej grupie znajdują się lampy elektronowe względnie przyrządy półprzewodnikowe o takich samych lub podobnych parametrach. Każda grupa zawiera:
  1. wartości nominalne parametrów oraz dane robocze,
  2. równoważne typy zastępcze,
  3. połączenia doprowadzeń,
  4. niektóre charakterystyki typowe dla danej grupy,
  5. podstawowe układy elektroniczne (dla typów najnowocześniejszych).

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl