Witold Michalak "Regulacja napięcia w sieciach elektrycznych"


Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 6137 egz., Warszawa, 1954

Rozdział I. Cel regulacji napięcia w sieciach elektrycznych (7)
Wprowadzenie.
Poziomy napięć.
Rozpływ mocy.
Przesłanki gospodarcze.
Rozdział II. Metody i sposoby regulacji napięcia w sieciach elektrycznych (17)
Klasyfikacja metod i sposobów regulacji napięcia.
Regulacja wartości napięcia oraz regulacja wartości i fazy napięcia.
Metody regulacji napięcia.
Okresowa i bieżąca regulacja napięcia.
Rozdział III. Urządzenia stosowane do regulacji napięcia w sieciach prądu zmiennego (31)
Transformatory.
Rodzaje autotransformatorów regulacyjnych z zaczepową regulacją przekładni.
Układy połączeń autotransformatorów regulacyjnych.
Transformatory o magnetycznej regulacji przekładni.
Kompensatory.
Kondensatory.
Dławiki.
Rozdział IV. Automatyzacja regulacji napięcia w sieciach elektrycznych (94)
Rodzaje regulacji.
Samoczynna zmiana przekładni transformatorów.
Samoczynna regulacja przepływu mocy w linii sprzęgającej średnio wysokiego napięcia.
Samoczynna regulacja wzbudzenia kompensatorów synchronicznych.
Rozdział V. Ogólne zasady regulacji napięcia w różnych układach sieciowych (105)
Klasyfikacja układów sieciowych z punktu widzenia regulacji napięcia.
Zastosowanie metod regulacji oraz urządzeń regulacyjnych w poszczególnych układach sieciowych.
Rozdział VI. Typowe przypadki regulacji napięcia w sieciach średnio wysokiego i niskiego napięcia (117)
Sieci promieniowe.
Sieci zamknięte.
Rozdział VII. Regulacja napięcia w układach przesyłowych bardzo wysokich napięć (170)
Warunki pracy układu przesyłowego.
Przesył przy zmiennych napięciach na krańcach układu.
Przesył przy stałych napięciach na krańcach układu przesyłowego.
Rozdział VIII. Wykorzystanie analizatorów sieciowych do analizy regulacji napięcia w sieciach elektrycznych (192)
Wykaz piśmiennictwa (198)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl