Zenon Mendrygał "Radar - elektroniczny zwiadowca"

Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 2, nakład 10000 + 200 egz., Warszawa, 1978

Przedmowa do I wydania (7)
Od redakcji II wydania (8)
Z historii rozwoju radaru (9)
1. Ogólne zasady radaru (17)
Istota lokacji obiektów. Zadania radiolokacji i jej systemy. Fale elektromagnetyczne. Niektóre właściwości fal radiowych. Zasada systemu impulsowego.
2. Impulsowa stacja radarowa (51)
Główne podzespoły stacji. Nadajnik radarowy. Odbiornik radarowy. Układ antenowo - przesyłowy. stacja radarowa działa...
3. Wskaźnik radarowy (95)
Istota i funkcja wskaźnika. Ogólna zasada pracy wskaźnika. Podział i typy wskaźników. Wskaźnik odległości. Wskaźnik odległości i kierunku.
4. Stacja radarowa określa współrzędne (128)
Istota wykrywania obiektów. Pomiar odległości. Pomiary azymutu i odległości. Pomiar kąta wzniesienia i wysokości.
5. Radar w lotnictwie (158)
Podział lotniczych urządzeń radioelektronicznych. Wysokościomierz radarowy. Radary panoramiczne i meteorologiczne. Impulsowy system radionawigacyjny. Dopplerowski radar nawigacyjny. Radary kontroli ruchu lotniczego. Lądowanie bez widoczności.
6. Radar na morzu (191)
Morskie urządzenia radarowe. Pokładowy radar okrętowy. Okrętowy radar nawigacyjny. Portowe urządzenia radarowe.
7. Radar - doradca wojskowy (216)
Militarne zadania radaru. Wykrywanie i rozpoznawanie. Kierowanie uzbrojeniem. Wykrywanie i zwalczanie rakiet. Samonaprowadzanie. Przeciwdziałanie radiolokacyjne. Walka z zakłóceniami.
8. Inne zastosowania radaru (258)
Radar w meteorologii. Radar w transporcie drogowym. Radar w podboju kosmosu.
9. Inne systemy radarowe (276)
Radar optyczny. Radar pasywny.
Zakończenie (283)
Słowniczek ważniejszych pojęć z zakresu radiolokacji (287)
Ważniejsze daty związane z powstaniem radaru i jego zastosowaniami (307)
Wykaz literatury (312)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl