Masewicz Tadeusz "Telewizja dla praktyków"


Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie zmienione i uzupełnione, nakład 20000 + 180 egz., Warszawa, 1972

Wykaz symboli (10)
1. Wiadomości ogólne o telewizji (11)
2. Zasady przemiany obrazu na sygnał elektryczny (14)
3. Lampy obrazowe - kineskopy (27)
4. Lampy analizujące (59)
5. Czynniki wpływające na jakość obrazu telewizyjnego (80)
6. Standardy telewizyjne (92)
7. Podstawowe układy stosowane w urządzeniach telewizyjnych (108)
8. Telewizyjne układy odchylające (158)
9. Synchronizacja urządzeń telewizyjnych (197)
10. Telewizyjne urządzenia studyjne (231)
11. Nadajniki telewizyjne (280)
12. Radiowe łącza telewizyjne (295)
13. Anteny telewizyjne (306)
14. Odbiorniki telewizyjne (332)
15. Krótkie wprowadzenie w zagadnienie telewizji kolorowej (425)
Literatura (457)
Skorowidz rzeczowy (458)

[spis książek]

 © 2000-2005 FonAr Sp. z o.o.