Masewicz Tadeusz "Podstawy elektroniki i układy elektroniczne - cz.1"

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wydanie 1, nakład 7000 + 240 egz., Warszawa, 1974

1. Wiadomości wstępne (11)
Rys historyczny rozwoju elektroniki. Stan elektroniki w Polsce i na świecie.
2. Elementy układów elektronicznych (15)
Rezystory. Kondensatory. Cewki. Przewody. Magnetowody. Obwody drukowane.
3. Właściwości obwodów prądu zmiennego (45)
Układy szeregowe i równoległe elementów R, L, C. Elementy R, L, C w obwodach prądu wielkiej częstotliwości.
4. Obwody rezonansowe (53)
Rezonans szeregowy (rezonans napięć). Uniwersalna krzywa rezonansowa szeregowego obwodu rezonansowego. Rezonans równoległy (rezonans prądów).
5. Obwody sprzężone magnetycznie (69)
Ogólne wiadomości o sprzężeniu obwodów. Współczynnik sprzężenia magnetycznego dwóch cewek. Szeregowe łączenie cewek sprzężonych magnetycznie. Transformator powietrzny.
6. Czwórniki (80)
Wprowadzenie. Czwórniki typu T. Wiadomości uzupełniające. Czwórnik typu II. Połączenia czwórników.
7. Filtry (97)
Zadanie filtrów i ich rodzaje. Filtry dolnoprzepustowe. Filtry górnoprzepustowe. Filtr środkowoprzepustowy. Filtry środkowozaporowe. Filtry piezoceramiczne.
8. Linie długie (118)
Wiadomości ogólne o polu elektromagnetycznym. Parametry charakterystyczne linii długiej. Zjawiska fizyczne występujące w linii długiej. Właściwości linii ćwierćfalowej. Właściwości linii półfalowej. Linia opóźniająca. Linie falowodowe.
9. Lampy elektronowe (138)
Rodzaje emisji elektronów. Zastosowanie emisji termoelektronowej. Lampy dwuelektrodowe. Budowa katod i anod lamp elektronowych. Lampy trójelektrodowe. Lampy cztero- i pięcioelektrodowe. Lampy wieloelektrodowe.
10. Lampy gazowane (174)
Gazotrony. Diody jarzeniowe (jarzeniówki). Tyratrony.
11. Półprzewodniki (178)
Ogólne wiadomości o półprzewodnikach. Budowa półprzewodników. Półprzewodniki niesamoistne. Złącze p-n. Styk metal - półprzewodnik. Diody półprzewodnikowe. Tranzystory warstwowe bipolarne. Tranzystory polowe (unipolarne). Odmiany konstrukcyjno - technologiczne tranzystorów. Tyrystory. Odznaczenia i przykłady elementów półprzewodnikowych polskiej produkcji. Układy scalone. Półprzewodnikowe elementy fotoelektryczne. Termistory. Warystory.
12. Zasilacze (243)
Ogólna charakterystyka pracy układu prostowniczego. Układy prostownicze. Prostowniki powielacze napięcia. Filtry w zasilaczach. Stabilizatory elektroniczne.
13. Wzmacniacze małej częstotliwości małych sygnałów (263)
Wiadomości ogólne. Najważniejsze parametry wzmacniaczy m.cz. Sprzęganie kolejnych stopni wzmacniacza. Wzmacniacze lampowe małej częstotliwości. Wzmacniacze tranzystorowe małej częstotliwości. Regulacja wzmocnienia. Regulacja charakterystyki częstotliwościowej wzmacniaczy.
14. Sprzężenie zwrotne (291)
Rodzaje sprzężeń zwrotnych. Ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach lampowych. Wzbudzanie się wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach tranzystorowych. Wtórniki - wzmacniacze o silnym ujemnym sprzężeniu zwrotnym.
15. Wzmacniacze mocy małej częstotliwości (304)
Wzmacniacze lampowe. Wzmacniacz tranzystorowy. Wzmacniacze małej częstotliwości na układach scalonych. Wzmacniacze stereofoniczne.
16. Wzmacniacze prądu stałego (331)
Podstawowe właściwości i zastosowanie. Tranzystorowy wzmacniacz asymetryczny (pojedynczy). Tranzystorowy wzmacniacz symetryczny (różnicowy). Wzmacniacze prądu stałego na tranzystorach polowych.
17. Selektywne wzmacniacze wielkiej częstotliwości (336)
Rodzaje wzmacniaczy selektywnych w.cz. Lampowe wzmacniacze wielkiej częstotliwości. Tranzystorowe wzmacniacze wielkiej częstotliwości.
18. Generatory sinusoidalne (347)
Zasada działania generatorów sinusoidalnych. Generatory lampowe. Generatory tranzystorowe.
19. Modulacja (367)
Modulacja amplitudowa. Modulacja jednowstęgowa (SSB). Modulacja częstotliwościowa. Nadawcze urządzenia stereofoniczne. Modulacja impulsowa.
20. Demodulacja i mieszanie (389)
Rodzaje demodulatorów. Detekcja amplitudy. Demodulatory sygnałów FM. Mieszacze i stopnie przemiany częstotliwości. Odbiór sygnałów stereofonicznych.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl