Masewicz Tadeusz "Radiotechnika dla praktyków"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 5, nakład 9805 + 195 egz., Warszawa, 1980

1. Elementy półprzewodnikowe (11)
Własności elektryczne półprzewodników. Złącze p-n. Diody półprzewodnikowe. Tranzystory warstwowe bipolarne. Tranzystory polowe (unipolarne). Układy scalone. Tyrystory. Przyrządy optoelektroniczne. Termistory. Warystory. Hallotron.
2. Lampy elektronowe (115)
Wstęp. Lampa dwuelektrodowa - dioda. Katody. Anody. Przebiegi zachodzące w diodzie. Wartości charakteryzujące diodę. Rodzaje diod i ich zastosowanie. Lampa trójelektrodowa - trioda. Budowa i praca lampy trójelektrodowej. Charakterystyki statyczne i krzywe mocy admisyjnej triody. Wielkości charakteryzujące triodę. Rodzaje triod. Lampa czteroelektrodowa - tetroda. Lampa pięcioelektrodowa - pentoda. Charakterystyki pentody. Praca pentody jako wzmacniacza. Rodzaje pentod. Lampy wieloelektrodowe i złożone. Lampy specjalne. Lampy niezawodne. Lampy nuwistorowe. Ogólne uwagi o zasadach działania i budowie lamp mikrofalowych. Oznaczenia lamp odbiorczych. Zalecenia dotyczące eksploatacji i montażu lamp odbiorczych. Lampy gazowane. Diody jarzeniowe (jarzeniówki). Jarzeniowe lampy cyfrowe. Komórka fotoelektryczna.
3. Lampy elektronopromieniowe (139)
Lampy oscyloskopowe. Lampy pamięciowe.
4. Elementy pomocnicze układów elektronicznych (147)
Rezystory. Kondensatory. Cewki. Przewody. Obwody drukowane. Kontaktrony.
5. Zasilacze (172)
Wymagania stawiane urządzeniom zasilającym. Układy prostownicze. Podwajacz napięcia. Filtry z elementami biernymi w zasilaczach. Filtry z elementami czynnymi. Stabilizatory elektroniczne. Przetwornice napięcia stałego.
6. Filtry (204)
Parametry filtru. Filtry drabinkowe typu stałego k. Filtry m-pochodne. Filtry złożone. Filtry piezoelektryczne. Linie długie. Linia opóźniająca. Linie falowodowe.
7. Urządzenia elektroakustyczne (230)
Podstawowe wiadomości i określenia z elektroakustyki. Decybele. Głośniki. Słuchawki. Mikrofony. Ogólne wiadomości o stereofonii.
8. Wzmacniacze małej częstotliwości (262)
Ogólna klasyfikacja wzmacniaczy. Parametry wzmacniaczy małej częstotliwości. Wzmacniacze małych sygnałów. Wzmacniacze z tranzystorami bipolarnymi. Ogólne wskazówki przy projektowaniu tranzystorowych wzmacniaczy wstępnych rezystorowych o sprzężeniu pojemnościowym, pracujących w układzie OE. Przykłady tranzystorowych wzmacniaczy wstępnych. Wzmacniacze z tranzystorami unipolarnymi. Wzmacniacz wstępny zbudowany na układzie scalonym. Wzmacniacze lampowe. Sprzężenie zwrotne. Rodzaje sprzężeń zwrotnych. Ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach tranzystorowych. Ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach lampowych. Wzbudzanie się wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Wtórniki - wzmacniacze o silnym ujemnym sprzężeniu zwrotnym. Wtórnik emiterowy. Wtórnik katodowy. Wtórnik źródłowy. Regulacje we wzmacniaczu. Regulacja wzmocnienia. Regulacja barwy dźwięku. Wzmacniacze tranzystorowe dużych sygnałów. Wzmacniacze klasy A. Projektowanie pojedynczych wzmacniaczy klasy A. Wzmacniacze przeciwsobne. Wzmacniacze mocy z parami tranzystorów przeciwsobnych (komplementarnych). Wzmacniacze mocy zbudowane na układach scalonych. Wzmacniacze lampowe dużych sygnałów. Wzmacniacz transformatorowy. Wzmacniacz przeciwsobny. Sprzężenie między jednolampowym stopniem m.cz. i stopniem przeciwsobnym. Wzmacniacze stereofoniczne.
9. Wzmacniacze prądu stałego (343)
Pojęcia podstawowe. Wzmacniacze prądu stałego z tranzystorami typu n-p-n oraz p-n-p. Układ Darlingtona (układ super-alfa). Wzmacniacze różnicowe. Wzmacniacze prądu stałego z tranzystorami polowymi. Wzmacniacze operacyjne.
10. Selektywne wzmacniacze wielkiej częstotliwości (353)
Rodzaje wzmacniaczy selektywnych wielkiej częstotliwości. Tranzystorowe wzmacniacze wielkiej częstotliwości. Neutralizacja tranzystorowych wzmacniaczy wielkiej częstotliwości. Lampowe wzmacniacze wielkiej częstotliwości. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości w układzie kaskodowym.
11. Generatory sinusoidalne (365)
Zasady działania generatorów sinusoidalnych. Generatory tranzystorowe LC. Generatory tranzystorowe RC. Stabilizacja częstotliwości generatorów tranzystorowych. Generatory kwarcowe. Generatory lampowe.
12. Modulacja i demodulacja (382)
Rodzaje modulacji. Modulacja amplitudowa (AM). Modulacja jednowstęgowa (SSB). Modulacja częstotliwościowa (FM). System stereofonii nadawczej. Rodzaje demodulacji. Detekcja amplitudowa. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Detekcja częstotliwościowa. Automatyczna regulacja częstotliwości. Sensory - przełączniki dotykowe.
13. Odbiorniki radiofoniczne (412)
Zadania odbiorników. Tendencje rozwojowe oraz podział odbiorników na grupy. Zasada działania odbiorników radiowych i ich układy blokowe. Obwody wejściowe. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości. Mieszacze. Głowice UKF. Wzmacniacze częstotliwości pośredniej i demodulatory. Dekoder sygnałów stereofonicznych. Tor małej częstotliwości. Systemy emisji komunikatów drogowych dla kierowców.
14. Technika impulsowa w radiofonii (463)
Wprowadzenie. Krzywe odkształcone. Układy kształtujące impulsy elektryczne. Generatory impulsów. Układy automatycznego strojenia w odbiornikach radiowych.
15. Niektóre zagadnienia techniki cyfrowej (485)
Wprowadzenie. Elementy rachunku zań. Podstawowe elementy i układy logiczne. Przykłady zastosowań.
Literatura (502)
Skorowidz (503)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl