Tadeusz Masewicz, Stanisław Paul "Podstawy elektrotechniki - część 1"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 12 poprawione, nakład 30000 + 200egz., Warszawa 1972
(pod redakcją Konstantego Majkowskiego)

1. Podstawowe pojęcia z nauki o elektryczności (6)
Budowa materii.
Obowiązujący układ jednostek SI.
2. Obwód elektryczny nierozgałęziony (16)
Prąd elektryczny.
Spadek potencjału i napięcia w przewodach wiodących prąd.
Natężenie i gęstość prądu elektrycznego.
Strzałkowanie na schematach.
Prawo Ohma.
Wpływ czynników zewnętrznych na opór.
Obliczanie obwodów elektrycznych.
Wykres potencjałów.
3. Obwody elektryczne rozgałęzione (44)
Pierwsze prawo Kirchhoffa.
Drugie prawo Kirchhoffa.
Równoległe i mieszane połączenie oporów.
4. Energia i moc prądu elektrycznego (58)
Praca i moc prądu elektrycznego.
Przemiana energii elektrycznej w cieplną.
Sprawność urządzeń grzejnych.
5. Działanie elektrochemiczne prądu (64)
Przewodzenie prądu przez ciecz.
Ogniwa galwaniczne i akumulatory.
Połączenie ogniw i akumulatorów.
Działanie fizjologiczne prądu na organizm ludzki.
6. Pole elektryczne (87)
Natężenie pola elektrycznego. Dielektryki.
Graficzne przedstawienie pola elektrycznego.
Prawo Coulomba.
Potencjał i napięcie elektryczne.
Zależność natężenia równomiernego pola elektrycznego od napięcia między dwoma punktami tego pola.
Powierzchnie ekwipotencjalne.
Wytrzymałość elektryczna.
Indukcja elektryczna. Strumień indukcji elektrycznej.
Pojemność elektryczna.
Kondensator płaski.
Kondensator cylindryczny.
Połączenie kondensatorów.
Pojemność linii dwuprzewodowej.
Energia pola elektrycznego.
Elektryczność atmosferyczna.
Ekrany elektryczne.
7. Magnetyzm i elektromagnetyzm (120)
Wstęp.
Indukcja magnetyczna.
Strumień magnetyczny.
Prawo Biota-Savarta-Laplace'a.
Przenikalność magnetyczna.
Natężenie pola magnetycznego.
Prawo przepływu prądu (prawo Ampere'a).
Magnesowanie pierwotne.
Przenikalność magnetyczna ferromagnetyków.
Histereza magnetyczna.
Struień magnetyczny przenikający płaszczyznę graniczną między dwoma różnymi środowiskami.
8. Obwody magnetyczne (146)
Rodzaje obwodów magnetycznych.
Prawa obwodu magnetycznego.
Zasady obliczania obwodu magnetycznego.
9. Oddziaływanie elektrodynamiczne pola magnetycznego na prąd (158)
Oddziaływanie pola magnetycznego na przewód wiodący prąd.
Oddziaływanie na siebie dwóch przewodów z prądem.
Zasada działania mierników magnetoelektrycznych i elektrodynamicznych.
Zasada działania silników elektrycznych.
10. Indukcja elektromagnetyczna (168)
Kierunek i wartość siły elektromotorycznej indukcji.
Zasada działania prądnicy prądu przemiennego i stałego.
Siła elektromotoryczna indukowana w prądnicy i silniku.
Przemiana energii elektrycznej w mechaniczną.
Indukcyjność własna i wzajemna.
Energia pola magnetycznego.
Siła udźwigu elektromagnesu.
11. Termoelektryczność (197)
Napięcie stykowe.
Zjawisko termoelektryczne.
12. Prąd elektryczny w próżni, gazach i półprzewodnikach (201)
Emisja elektronów.
Lampy elektronowe.
Prąd elektryczny w gazach.
Budowa półprzewodników.
Diody półprzewodnikowe.
Tranzystory.
Inne zastosowania półprzewodników.
Skorowidz (227)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl