Maria Maruszewska "Urządzenia radiowe odbiorcze"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 2, nakład 8000 + 100 egz., Warszawa, 1972
(wydanie II nie różni się od wydania I)

1. Ogólne wiadomości o odbiornikach radiofonicznych (7)
Ogólne zasady działania odbiorników prostych i superheterodynowych.
Własności odbiorników radiowych.
Czułość i charakterystyka czułości.
Selektywność.
Wierność odtwarzania.
Moc wyjściowa.
2. Wzmacniacze małej częstotliwości (22)
Wiadomości ogólne o wzmacniaczach małych sygnałów.
Charakterystyka przenoszenia wzmacniaczy oporowych lampowych z dostatecznie zablokowaną siatką ekranującą i katodą.
Wpływ elementów odsprzęgających na charakterystykę przenoszenia.
Wzmacniacze z triodą - wybór rezystancji obciążenia i warunków pracy.
Wzmacniacze z pentodą - wybór rezystancji obciążenia i warunków pracy.
Ogólne wiadomości o pracy tranzystora w układach OB, OE i OC.
Charakterystyki robocze tranzystorowych wzmacniaczy oporowych.
Zasilanie tranzystorów. Stabilizacja.
Wybór punktu pracy.
Charakterystyka przenoszenia wzmacniacza oporowego ze sprzężeniem pojemnościowym.
Obliczanie parametrów wzmacniacza oporowego metodą układu zastępczego.
Transformatorowe wzmacniacze mocy.
Charakterystyka przenoszenia.
Najkorzystniejsze warunki pracy lamp i tranzystorów.
Układy przeciwsobne. Praca w klasie AB.
Projektowanie lampowego stopnia końcowego niesymetrycznego.
Projektowanie stopnia tranzystorowego niesymetrycznego.
Projektowanie lampowych wzmacniaczy przeciwsobnych klasy A.
Projektowanie tranzystorowych wzmacniaczy mocy klasy B.
3. Wzmacniacze w.cz. (70)
Rola wzmacniacza w.cz. w odbiorniku radiowym.
Schemat zastępczy wzmacniacza. Admitancja wejściowa. Stabilność.
Wzmacniacz lampowy. Parametry robocze.
Wzmacniacz lampowy z pojedynczym obwodem rezonansowym.
Wzmacniacze z pojedynczym obwodem sprzężonym autotransformatorowo.
Wzmacniacz z pojedynczym obwodem ze sprzężeniem transformatorowo - pojemnościowym.
Wzmacniacz z lampowym dwuobwodowym filtrem pasmowym.
Strojenie obwodów. Wyznaczanie liczb podzakresów.
Typowe układy lampowych wzmacniaczy w.cz.
Tranzystorowe wzmacniacze w.cz.
Układy wzmacniaczy tranzystorowych.
4. Wzmacniacze p.cz. (94)
Wymagania ogólne. Wzmocnienie. Szerokość pasma.
Wzmacniacze z filtrami dwuobwodowymi.
Lampowe wzmacniacze p.cz.
Projektowanie lampowego wzmacniacza p.cz.
Tranzystorowe wzmacniacze p.cz.
Zasady projektowania tranzystorowych wzmacniaczy p.cz.
5. Detekcja (113)
Układy detektorów diodowych.
Detekcja liniowa.
Charakterystyki robocze. Zniekształcenia nielinearne.
Stała czasowa układu detekcyjnego.
Układy detektorów amplitudowych. Wpływ detektora na selektywność.
Detektory siatkowe. Tranzystor jako detektor.
6. Ograniczniki amplitudy (126)
Rola ogranicznika w odbiorniku FM.
Ograniczniki diodowe. Zasada działania. Układy.
Ograniczniki lampowe i tranzystorowe.
7. Demodulatory FM (132)
Wiadomości ogólne.
Demodulacja sygnałów FM.
Detektor stosunkowy.
Wybór układu i zasady projektowania.
Przykład obliczania detektora stosunkowego.
8. Przemiana częstotliwości (141)
Zasady przemiany częstotliwości.
Odbiór superheterodynowy.
Wybór częstotliwości pośredniej.
Zniekształcenia w stopniu przemiany częstotliwości.
Heterodyna. Wymagania ogólne. Stosowane układy.
Obwody strojone heterodyny.
Stabilizacja poziomu.
Zjawisko wyładowań siatkowych.
Niestabilność częstotliwości heterodyny.
Układy przemiany.
Lampowe układy przemiany sumacyjnej.
Układy przemiany z diodami półprzewodnikowymi i tranzystorami.
Lampowe układy przemiany iloczynowej.
Strojenie odbiorników superheterodynowych.
9. Sprzężenie zwrotne w odbiornikach (169)
Wiadomości ogólne.
Zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego na stopniach końcowych.
Stopień końcowy bez transformatora wyjściowego.
10. Układy regulacyjne w odbiorniku (178)
Wiadomości ogólne.
Automatyczne dostrajanie.
Optyczne wskaźniki strojenia.
Ręczna regulacja wzmocnienia.
Zasada działania automatycznej regulacji wzmocnienia.
Podstawowe rodzaje ARW.
ARW z progiem działania.
Automatyczna regulacja wzmocnienia w układach tranzystorowych.
Układy cichego strojenia.
Regulacja barwy dźwięku.
Regulatory górnej części pasma akustycznego.
Regulatory dolnej części pasma akustycznego.
Regulatory dwustronne.
Regulatory barwy dźwięku w obwodzie dodatkowego sprzężenia zwrotnego.
Eliminatory gwizdów interferencyjnych.
Regulacja szerokości pasma.
11. Anteny odbiorcze i obwody wejściowe (209)
Antena jako źródło sem.
Ważniejsze rodzaje anten odbiorczych.
Obwody wejściowe proste.
Obwód ze sprzężeniem transformatorowym.
Sprzężenie mieszane.
12. Głowice UKF odbiorników AM/FM (221)
Lampy elektronowe i tranzystory dla głowic UKF.
Obwody wejściowe.
Lampowe wzmacniacze w.cz.
Neutralizacja wzmacniaczy w.cz.
Tranzystorowe wzmacniacze w.cz.
Lampowe układy przemiany częstotliwości.
Tranzystorowe układy przemiany.
Zakłócające promieniowanie głowic UKF.
Oddziaływanie obwodu anodowego na obwód siatkowy mieszacza. Przeciąganie.
13. Zasilanie odbiorników radiofonicznych (245)
Wiadomości ogólne.
Zasilacz odbiornika lampowego.
Układy prostowników z diodami półprzewodnikowymi.
14. Zakłócenia odbioru radiowego (250)
Wiadomości ogólne.
Zakłócenia atmosferyczne i kosmiczne.
Zakłócenia przemysłowe.
Promieniowanie odbiorników.
Środki przeciwzakłóceniowe.
Szumy.
Współczynnik szumów.
Wpływ szerokości pasma na szumy i zakłócenia.
Szumy obwodów.
Szumy anten odbiorczych.
Szumy lamp.
Szumy elementów półprzewodnikowych.
15. Strojenie odbiorników (268)
Wiadomości ogólne.
Strojenie stopni częstotliwości pośredniej.
Strojenie obwodów superheterodyny i obwodów radiowej częstotliwości.
Strojenie odbiornika superheterodynowego przy nieznacznym rozstrojeniu.
16. Uszkodzenia w odbiornikach. Metodyka napraw (273)
Badanie odbiorników.
Uszkodzenia w zasilaczu.
Uszkodzenia we wzmacniaczach małej częstotliwości.
Badanie detektora diodowego.
Badanie stopni pośredniej częstotliwości.
Badanie stopnia przemiany częstotliwości.
Wykrywanie uszkodzeń w stopniu w.cz. oraz w obwodach wejściowych.
Bibliografia (306)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl