Maria Maruszewska "Urządzenia radiowe w zarysie"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 5000 + 250 egz., Warszawa, 1960

Radiokomunikacja
1. Ogólne wiadomości o radiokomunikacji (9)
Zjawisko fal elektromagnetycznych.
Rozwój radiokomunikacji.
Obecny stan techniki w zakresie radiokomunikacji.
2. Fale elektromagnetyczne (20)
Wiadomości ogólne.
Fale elektromagnetyczne w środowisku bez strat.
Twierdzenie Poyntinga.
Fala kulista.
Miara natężenia pola elektromagnetycznego. Polaryzacja.
3. Propagacja fal elektromagnetycznych (29)
Tłumienie fali radiowej.
Fale w środowisku materialnym ze stratami.
Fale elektromagnetyczne w półprzewodnikach i przewodnikach.
Odbicia i załamania fal elektromagnetycznych na granicy dielektryków doskonałych.
Odbicia i załamania na granicy dielektryków niedoskonałych.
Zachowanie się fali rozchodzącej się nad ziemią.
Wpływ krzywizny ziemskiej.
4. Środowiska rozchodzenia się fal radiowych (47)
Wiadomości ogólne.
Jonosfera.
Straty w jonosferze.
Załamanie i odbicie fal radiowych.
Prędkość rozchodzenia się fal w jonosferze.
Związek między warunkami meteorologicznymi a propagacją fal radiowych.
Klasyfikacja fal w zależności od sposobów rozchodzenia się.
5. Wpływ szumów na sygnały radiowe (64)
Wiadomości ogólne.
Wpływ szumów na przebiegi zmodulowane.
Zakłócenia atmosferyczne.
6. Radiokomunikacja na falach długich (72)
Rozchodzenie się fal.
Dalekosiężna radiokomunikacja długofalowa.
7. Radiokomunikacja na falach średnich (76)
Zasięg bezpośredni.
Pokrycie wtórne falą jonosferyczną.
8. Radiokomunikacja na falach krótkich (80)
Charakterystyka propagacji fal krótkich.
Wahania odbioru. Zanik odbioru.
Echa.
Zjawisko Dopplera. Rozproszenie fal.
9. Radiokomunikacja na falach ultrakrótkich (90)
Wiadomości ogólne.
Rozchodzenie się fal ultrakrótkich w troposferze.
Zaniki i zniekształcenia.
10. Łącza mikrofalowe (93)
Wiadomości ogólne.
Rodzaje łączy radiowych.
Anteny.
Anteny
11. Ogólne wiadomości o urządzeniach antenowych (99)
12. Teoria anteny nadawczej (103)
13. Teoria anteny odbiorczej.
14. Anteny kierunkowe.
15. Radiokomunikacyjne nadawcze anteny długofalowe.
16. Radiofoniczne anteny nadawcze długo- i średniofalowe (145)
17. Linie przesyłowe i urządzenia pomocnicze (151)
18. Krótkofalowe anteny nadawcze (159)
19. Urządzenia antenowe ultrakrótkofalowe (185)
Urządzenia nadawcze
20. Generatory lampowe (199)
Wiadomości ogólne. Układy generacyjne ze sprzężeniem zwrotnym. Stabilizacja częstotliwości.
21. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (206)
22. Drgania pasożytnicze i neutralizacja (233)
23. Układy modulacji amplitudy (243)
24. Układy modulacji częstotliwości (253)
25. Układy manipulacyjne (256)
26. Zasilanie nadajników (264)
27. Chłodzenie nadajnika (273)
28. Urządzenia blokujące i sygnalizacyjne (278)
29. Badania i pomiary nadajników (286)
30. Rozgłośnie (292)
Urządzenia odbiorcze
31. Zasadnicze czynności i podstawowy schemat odbiornika (331)
32. Zasadnicze wymagania stawiane radiowym urządzeniom odbiorczym (332)
33. Rodzaje odbiorników radiowych i ich schematy blokowe (345)
34. Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu (360)
35. Odbiorniki superheterodynowe (376)
36. Urządzenia regulacyjne i pomocnicze (409)
37. Zasilanie odbiorników (440)
38. Odbiór sygnałów o modulowanej częstotliwości (447)
Urządzenia telewizyjne
39. Telewizyjne lampy analizujące (465)
40. Telewizyjne lampy odbiorcze (473)
41. Odbiorniki telewizyjne (481)
42. Nadajniki telewizyjne (516)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl