Maria Maruszewska, Jan Sawicki "Radiomechanika"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 2 zmienione, nakład 15000 + 200egz., Warszawa, 1962

1. Elementy radiokomunikacji (7)
Drgania, fale.
Fale radiowe.
Dźwięk.
Nadawanie i odbiór sygnałów radiowych.
Symbole i schematy obwodów radiotechnicznych.
2. Elementy obwodów (28)
Oporniki.
Kondensatory.
Cewki i dławiki.
Transformatory.
Przetworniki elektroakustyczne.
3. Obwody o stałych skupionych (63)
Obwody rezonansowe.
Drgania swobodne w obwodach rezonansowych.
Obwody sprzężone.
4. Lampy elektronowe (78)
Zasada działania lampy elektronowej.
Diody próżniowe.
Trioda.
Tetrody, pentody i lampy wieloelektrodowe.
Lampy gazowane.
Lampy fotoelektryczne.
Lampy oscyloskopowe.
Lampy ultrakrótkofalowe.
Diody krystaliczne, tranzystory.
5. Prostowniki (128)
Układy prostownicze.
Filtry.
Stabilizatory napięcia.
Zasilacze.
6. Wzmacniacze (155)
Wiadomości ogólne.
Wzmacniacze małej częstotliwości.
Wzmacniacze rezonansowe wielkiej częstotliwości.
7. Detekcja (189)
Detekcja amplitudy.
Demodulacja sygnałów o modulowanej częstotliwości
Detektor stosunkowy.
8. Generatory lampowe (208)
Generacja drgań.
Różne typy generatorów.
9. Modulacja (217)
Modulacja i jej systemy.
Modulatory.
10. Zasada przesyłania wizji (231)
Zamiana obrazu na impulsy elektryczne.
Dobroć obrazu telewizyjnego.
Telewizyjne lampy analizujące.
Wybieranie, synchronizacja i gaszenie.
Zespolony sygnał telewizyjny.
Realizacja programu telewizyjnego.
Składowa stała i jej odtwarzanie.
11. Nadajniki (267)
Systemy radiokomunikacji.
Elementy nadajników.
Nadajniki telewizyjne.
12. Anteny i rozchodzenie się fal (280)
Promieniowanie, zależności energetyczne anten.
Anteny.
Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych.
13. Odbiór radiowy (306)
Zasadnicze czynności i podstawowy schemat odbiornika.
Rodzaje odbiorników radiowych.
Odbiór superheterodynowy, przemiana częstotliwości.
Odbiorniki z modulacją częstotliwości.
Odbiorniki radiokomunikacyjne.
Odbiorniki mikrofalowe.
Odbiorniki telewizyjne.
14. Radiofonia przewodowa (320)
Radiofonia przewodowa. Radiowęzły.
15. Megafonizacja (325)
Urządzenia megafonizacyjne.
16. Technika nagrywania i odtwarzania dźwięku (331)
Zapis magnetyczny.
Zapis mechaniczny.
17. Miernictwo radiotechniczne (345)
Przyrządy pomiarowe.
Pomiary.
18. Charakterystyka wymagań stawianych urządzeniom odbiorczym (357)
Właściwości odbiornika.
19. Ogólne zasady działania najważniejszych rodzajów odbiorników (363)
Podstawowe typy odbiorników radiowych.
20. Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu (367)
Obwody wejściowe.
Wzmacniacze rezonansowe wielkiej częstotliwości.
Detektory.
Detektor z reakcją.
Wzmacniacze napięciowe małej częstotliwości.
Stopień odwracający fazę.
Stopień wyjściowy.
21. Odbiorniki z przemianą częstotliwości (400)
Wiadomości ogólne.
Stopień przemiany częstotliwości.
Heterodyna.
Strojenie odbiorników superheterodynowych.
Wzmacniacze częstotliwości pośredniej.
Strojenie obwodów.
Wzmacniacze małej częstotliwości.
22. Urządzenia regulacyjne (436)
Regulacja wzmocnienia.
Regulacja barwy dźwięku.
Regulacja szerokości pasma.
Optyczne wskaźniki strojenia.
23. Urządzenia przeciwzakłóceniowe (460)
Zakłócenia odbioru.
Eliminatory.
Ograniczniki poziomu zakłóceń.
Zakłócenia odbioru telewizji.
24. Ważniejsze odbiorniki produkcji krajowej i zagranicznej (470)
Przegląd schematów.
25. Odbiorniki tranzystorowe (474)
26. Odbiorniki telewizyjne (480)
Wiadomości ogólne.
Przegląd schematów odbiorników telewizyjnych.

[spis książek]

© 2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl