R.M. Malinin "Wzmacniacze małej częstotliwości"


Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 5000 + 120 egz., Warszawa, 1957
(z rosyjskiego tłumaczył A.Banaszkiewicz)

1. Zastosowanie wzmacniaczy małej częstotliwości (3)
Drgania małej częstotliwości. Wzmacniacz małej częstotliwości. Wzmacniacze m.cz. w odbiornikach radiowych. Wzmacniacze m.cz. w amplifikatorniach i radiostacjach. Radiowęzłowe wzmacniacze m.cz. Wzmacniacze dla dalekosiężnych połączeń telefonicznych. Wzmacniacze m.cz. dla zapisu dźwięku.
2. Wzmocnienie i moc wyjściowa (7)
Wejście i wyjście wzmacniacza. Oporność wejściowa. Oporność wyjściowa wzmacniacza. Moc wyjściowa i napięcie wejściowe. Optymalna oporność obciążenia. Odłączenie obciążenia. Współczynnik wzmocnienia. Decybele. Poziom siły dźwięku w decybelach. Określenie wzmocnienia, osłabienia napięcia oraz mocy w decybelach. Poziom napięcia elektrycznego i moc w decybelach. Stopnie wzmocnienia.
3. Charakterystyka częstotliwościowa (18)
Rodzaje zniekształceń. Zakres częstotliwości konieczny w praktyce. Pasmo częstotliwości odtwarzane przez głośniki. Dopuszczalna nierównomierność przenoszenia częstotliwości. Korekcja zniekształceń częstotliwościowych. Charakterystyki częstotliwościowe. Pasmo częstotliwościowe. 
4. Zniekształcenia nieliniowe (25)
Współczynnik zawartości harmonicznych. Wartość dopuszczalna zniekształceń nieliniowych. Warunki uzyskania najmniejszych zniekształceń nieliniowych. Przydźwięk prądu zmiennego.
5. Zasady wzmacniania za pomocą lamp elektronowych (30)
Charakterystyki dynamiczne. Zmienne napięcie doprowadzone do obwodu siatki lampy. Składowa zmienna prądu anodowego. Przykład obliczenia wzmocnienia lampy. Moc w obciążeniu anodowym. Zniekształcenia powstające przy zbyt wysokich napięciach. Zniekształcenia powstające wtedy, gdy napięcie wstępne doprowadzone do niej jest za niskie. Zniekształcenia przy zbyt wysokim ujemnym napięciu stałym. Zasadnicze warunki wzmacniania bez zniekształceń. Zniekształcenia wnoszone przez pentody i tetrody strumieniowe. Lampa z transformatorem lub dławikiem w obwodzie anodowym.
6. Stopień końcowy (44)
Wybór lamp stopnia końcowego. Konieczność stosowania transformatora wyjściowego. Transformator wyjściowy obsługujący kilka głośników elektrodynamicznych. Budowa transformatorów wyjściowych. Rdzenie transformatorów. Karkasy i uzwojenia. Składanie rdzeni. Projektowanie rdzenia i uzwojeń. Kondensator korekcyjny. 
7. Oporowe stopnie wzmocnienia wstępnego (68)
Działanie układu. Wzmocnienie stopnia. Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza. Projektowanie stopnia wzmacniacza oporowego. Wzmacniacz wielostopniowy.
8. Stopień wzmocnienia wstępnego z dławikiem (79)
Działanie układu. Charakterystyka częstotliwościowa. 
9. Stopnie wzmocnienia wstępnego z transformatorami (81)
Charakterystyki częstotliwościowe. Włączenie bocznika. Lampy wzmacniaczy z transformatorami. Układ transformatorowy z zasileniem równoległym.
10. Stopnie przeciwsobne (86)
Zasada działania układu. Rodzaje pracy. Inne zalety układu przeciwsobnego. Stosowanie lamp żarzonych bezpośrednio. Obliczanie transformatora wyjściowego. Układy sprzężenia między stopniami przeciwsobnymi. Układ wyjściowy wzmacniacza wyższej klasy.
11. Stopień odwracający fazę (105)
Stopień odwracający fazę z podwójną triodą. Obliczenie układu odwracającego fazę. Stopień odwracający fazę, zrównoważony. Stopień odwracający fazę z jedną triodą. 
12. Ujemne sprzężenie zwrotne (112)
Układy sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne w stopniach przeciwsobnych. Ujemne sprzężenie zwrotne w wzmacniaczach wielostopniowych. Obliczanie wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym. Wzbudzanie się wzmacniaczy m.cz. z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Układy z obciążeniem w obwodzie katody. Przedostatni stopień z obciążeniem katodowym. 
13. Korekcja charakterystyk częstotliwościowych wzmacniaczy m.cz. (132)
Istota korekcji charakterystyk częstotliwościowych. Prostsze sposoby korekcji charakterystyki częstotliwościowej. Korekcja charakterystyki częstotliwościowej za pomocą ujemnego sprzężenia zwrotnego.
14. Regulacje we wzmacniaczach m.cz. (137)
Regulacja wzmocnienia. Regulator wzmocnienia z kompensacją. Regulacja barwy dźwięku.
15. Wzmacniacze dwukanałowe (149)
16. Przydźwięk sieci i wzbudzanie się wzmacniaczy (153)
Dopuszczalne tętnienia napięć zasilających. Zastosowanie filtrów wieloczłonowych. Powstawanie przydźwięku przez indukcję. Przydźwięk wywoływany przez obwody żarzenia. Wzbudzanie się wzmacniaczy. Sprzężenie zwrotne przez źródła zasilania. Usuwanie sprzężenia zwrotnego przez źródła zasilania.

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl