Władysław Majewski (junior) "Technika sprzężenia zwrotnego"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 3000 + 260 egz., Warszawa, 1961

"Praca zawiera elementarne wiadomości  z zakresu teorii sprzężenia zwrotnego w zastosowaniu do wzmacniaczy elektronicznych. Podane zasady teoretyczne ilustrowane są przykładami obliczeniowymi.
Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników zatrudnionych przy pracach projektowych i laboratoryjnych, wykorzystana być może także szeroko przez uczniów średnich szkół zawodowych i studentów wyższych uczelni technicznych. W pewnym zakresie może oddać usługi i radioamatorom."
1. Wstęp (5)
2. Podstawy elementarnej teorii sprzężenia zwrotnego (7)
2.1. Schematy blokowe wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym.
2.2. Podstawowe równania teorii sprzężenia zwrotnego i jego graficzna interpretacja.
2.3. Przenoszenie bezpośrednie i jego wpływ na wzmocnienie.
2.4. zasady klasyfikacji wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym.
2.5. Podstawowe równanie sprzężenia zwrotnego w zastosowaniu do układów sprzężenia różnych typów.
2.6. Wpływ sprzężenia zwrotnego na właściwości wzmacniacza.
2.7. Metoda lampy zastępczej.
2.8. Wielostopniowe wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym.
3. Podstawowe układy ze sprzężeniem zwrotnym i zagadnienia pokrewne (43)
3.1. Zagadnienia ogólne.
3.2. Układ szeregowego sprzężenia napięciowego.
3.3. Układ równoległego sprzężenia napięciowego.
3.4. Pojemność wejściowa dynamiczna lampy elektronowej.
3.5. Wtórnik katodowy.
3.6. Pojemność wejściowa dynamiczna lampy w układzie o podstawie anodowej.
3.7. Układ szeregowego sprzężenia prądowego.
3.8. Wpływ kondensatora blokującego opornik katodowy na charakterystykę częstotliwościową.
3.9. Układ ze sprzężeniem zwrotnym w siatce ekranowej i wpływ kondensatora blokującego opornik ekranowy na charakterystykę częstotliwościową.
3.10. Układy przeciwsobne ze sprzężeniem zwrotnym.
3.11. Układy ze sprzężeniem zwrotnym obejmującym dwa stopnie.
3.12. Układy ze sprzężeniem zwrotnym obejmującym trzy stopnie.
3.13. Korektory zniekształceń tłumieniowych oparte na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.
3.14. Amplifiltry.
4. Wyznaczanie parametrów wzmacniacza przy pomocy analizy sieci (81)
4.1. Zagadnienia ogólne.
4.2. Metoda prądów cyklicznych Maxwella w zastosowaniu do układów biernych.
4.3. Metoda prądów cyklicznych Maxwella w zastosowaniu do układów zawierających lampy elektronowe.
4.4. Współczynnik spadku wzmocnienia i różnica zwrotna w układach jednostopniowych.
4.5. Współczynnik spadku wzmocnienia i różnica zwrotna w układach wielostopniowych.
4.6. Wzmocnienie.
4.7. Oporności w układach ze sprzężeniem zwrotnym.
5. Stabilność wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym (100)
5.1. Zagadnienia ogólne.
5.2. Kryterium stabilności Nyquista i przykłady jego zastosowania.
5.3. Związek między charakterystykami amplitudową i fazową i kryterium stabilności Bode'go.
5.4. Marginesy stabilności i niektóre metody ich wyznaczania.
6. Wzmacniacze z silnym sprzężeniem zwrotnym w zastosowaniu do wzmacniaków telefonii nośnej (114)
6.1. Zagadnienia ogólne.
6.2. Podstawowe układy wzmacniaczy z silnym sprzężeniem zwrotnym.
6.3. Charakterystyka pętli wzmacniacza trzystopniowego z silnym sprzężeniem zwrotnym.
6.4. Charakterystyki wzmocnieniowe wzmacniacza z silnym sprzężeniem zwrotnym.
Przypisy - Niektóre twierdzenia z teorii wyznaczników (124)
Wykaz literatury (126)

[spis książek]

© 2000-2006 FonAr Sp. z o.o.