A. P. Łożnikow, E. K. Sonin, "Wzmacniacze kaskodowe"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie uzupełnione i zmienione, Warszawa, 1968.
Z języka rosyjskiego przełożył mgr inż. Leszek Widomski

Od tłumacza (4)
Wstęp (5)
Rozdział pierwszy: Analiza i obliczanie wzmacniaczy kaskodowych (7)
Układ podstawowy kaskody
Wyznaczanie parametrów zastępczych wzmacniacza kaskodowego
Wzmocnienie kaskody
Stabilność wzmacniacza kaskodowego
Wybór lamp dla wzmacniacza kaskodowego
Przykład obliczenia wzmacniacza kaskodowego
Obliczanie wzmacniaczy kaskodowych na podstawie charakterystyk
Własności szumowe wzmacniacza kaskodowego
Wzmacniacze kaskodowe na tranzystorach
Rozdział drugi: Zastosowanie wzmacniaczy kaskodowych (62)
Wzmacniacz wielkiej częstotliwości odbiornika telewizyjnego
Szerokopasmowy wzmacniacz wielkiej częstotliwości z równoległym połączeniem lamp dla prądu stałego
Wzmacniacz do przystawki antenowej
Podstawowe własności kaskodowych wzmacniaczy małej częstotliwości
Wzmacniacz mikrofonowy
Wzmacniacz prądu stałego o bardzo dużym wzmocnieniu
Elektronowy integrator napięcia
Zrównoważony kaskodowy odwracacz fazy
Selektywny wzmacniacz kaskodowy
Różne odmiany układu wzmacniacza kaskodowego
Wzmacniacz z dynamicznym obciążeniem anodowym
Rozdział trzeci: Wtórniki katodowe typu kaskodowego (92)
Różne odmiany wtórnika katodowego
Wyznaczanie parametrów kaskodowego wtórnika katodowego
Charakterystyki przejściowe kaskodowego wtórnika katodowego
Kaskodowy wtórnik katodowy obciążony pojemnością
Impedancja wejściowa kaskodowego wtórnika katodowego
Superliniowy wtórnik katodowy
Wtórnik katodowy o wzmocnieniu równym jedności
Dodatek: Dane niektórych typów lamp stosowanych we wzmacniaczach kaskodowych (136)
Wykaz symboli (148)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl