Zenon Łopuski "Mierniki uniwersalne"

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 1,
Warszawa, 1970

1. Wstęp (7)
2. Klasyfikacja mierników uniwersalnych (10)
Uwagi ogólne. Podział według przeznaczenia. Podział według oporu wewnętrznego. Podział według klas dokładności. Inne rodzaje podziału.
3. Podstawowe własności mierników uniwersalnych według polskich norm (15)
Uwagi ogólne. Klasy dokładności. Wytrzymałość elektryczna izolacji. Odporność na przeciążenia.
4. Budowa mierników uniwersalnych (20)
Uwagi ogólne. Ustrój pomiarowy. Układ pomiarowy. Zabezpieczenie od przeciążeń. Obudowy. Tendencje rozwojowe.
5. Wyposażenie mierników uniwersalnych (57)
6. Opis bardziej rozpowszechnionych mierników uniwersalnych (61)
Mierniki uniwersalne serii UM. Mierniki uniwersalne serii Lavo. Mierniki uniwersalne serii Unigor.
7. Wytyczne posługiwania się miernikami uniwersalnymi (87)
Uwagi ogólne. Pomiar napięcia. Pomiar prądu. Pomiar jednoczesny prądu i napięcia miernikiem uniwersalnym. Pomiar oporu. Pomiar innych wielkości.
8. Okresowa kontrola i konserwacja mierników uniwersalnych (99)
Uwagi ogólne. Sprawdzenie uchybów toru pomiarowego napięcia stałego. Uwagi ogólne. Sprawdzenie uchybów toru pomiarowego prądu stałego. Uwagi ogólne. Sprawdzenie uchybów toru pomiarowego napięcia zmiennego. Uwagi ogólne. Sprawdzenie uchybów toru pomiarowego prądu zmiennego. Uwagi ogólne. Sprawdzenie uchybów torów pomiarowych oporu i pojemności. Sprawdzenie wpływu ustawienia. Konserwacja.
9. Ogólne wytyczne dokonywania napraw mierników uniwersalnych (109)
Uwagi ogólne. Zestawienie najczęściej występujących uszkodzeń.
Literatura (116)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl