Zbigniew Faust "Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich"

faust1.jpg (16495 bytes)

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie trzecie, Warszawa 1974

Wykaz literatury (8)
Wykaz oznaczeń (9)
1. Elementy stosowane w układach radioamatorskich (11)
1.1. Wiadomości ogólne (11)
1.2. Oporniki (12)
1.3. Kondensatory (29)
1.4. Cewki (49)
1.5. Lampy elektronowe (59)
1.6. Diody półprzewodnikowe i tranzystory (68)
1.7. Układy scalone (94)
2. Ważniejsze obwody w układach radioamatorskich (103)
2.1. Obwody zasilania lamp elektronowych i tranzystorów (103)
2.2. Układy ze sprzężeniami miedzystopniowymi (131)
2.3. Obwody odsprzęgające (144)
3. Montaż układów radioamatorskich (147)
3.1. Dobór elementów (148)
3.2. Rozmieszczenie elementów i podzespołów (155)
3.3. Wykonanie chassis (157)
3.4. Montaż elementów niedrukowanych (165)
3.5. Obwody drukowane (189)
3.6. Konstrukcja układu z obwodami drukowanymi (193)
3.7. Wykonanie płytki z obwodami drukowanymi (196)
3.8. Montaż z zastosowaniem obwodów drukowanych i układów scalonych (205)
4. Konstrukcyjne rozwiązanie układów radioamatorskich (210)
4.1. Konstrukcja układów próbnych (210)
4.2. Prosty wzmacniacz do gramofonu elektrycznego (220)
4.3. Wzmacniacz dwulampowy (225)
4.4. Wzmacniacz m.cz. z przeciwsobnym stopniem końcowym klasy B (230)
4.5. Uniwersalny wzmacniacz Hi-Fi (233)
4.6. Wzmacniacz monofoniczny w wykonaniu blokowym (240)
4.7. Wzmacniacz stereofoniczny w wykonaniu blokowym (252)
4.8. Tranzystorowy wzmacniacz stereofoniczny (263)
4.9. Odbiornik tranzystorowy ze wzmocnieniem bezpośrednim (268)
4.10. Odbiornik tranzystorowy z przemianą częstotliwości (273)
4.11. Zasilacz do odbiornika tranzystorowego (278)
4.12. Przyrząd do pomiaru pojemności (280)
4.13. Przyrząd do pomiaru RLC (286)
4.14. Woltomierz lampowy napięcia stałego z omomierzem (292)
4.15. Uniwersalny przyrząd serwisowy (302)
4.16. Przyrząd do pomiaru diod i tranzystorów (307)
4.17. Przyrząd do pomiaru tranzystorów mocy (312)
4.18. Prosty oscyloskop serwisowy (319)
4.19. Oscyloskop warsztatowy (326)
4.20. Sonda pomiarowa do oscyloskopu (331)
4.21. Tranzystorowy generator sygnałów (335)
5. Uruchamianie układów radioamatorskich
5.1. Sprawdzanie warunków pracy lamp i tranzystorów (343)
5.2. Pomiary i badania zmontowanych układów (361)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl