Andrzej Borkowski "Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego"


Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 1, nakład 10000 + 260 egz., Warszawa, 1979

Przedmowa (9)
Wykaz ważniejszych oznaczeń (11)
1. Wprowadzenie
2. Źródła napięć odniesienia i prądów polaryzujących (33)
3. Tranzystory mocy (53)
4. Zabezpieczenia stabilizatorów (69)
5. Stabilizatory ze wzmacniaczami scalonymi (80)
6. Stabilizatory z uniwersalnymi scalonymi regulatorami napięcia (100)
7. Monolityczne stabilizatory napięcia (161)
8. Monolityczne stabilizatory dwunapięciowe (201)
9. Stabilizatory hybrydowe (212)
10. Chłodzenie elementów półprzewodnikowych (233)
Skorowidz (251)

[spis książek]

© 2010FonAr Sp. z o.o. / TRIODA