Instrukcja obsługi testera lamp P-508

1. ZASTOSOWANIE

Miernik lamp typ P-508 jest przeznaczony do badania oraz zdejmowania charakterystyk lamp elektronowych odbiorczych oraz niektórych nadawczych małej mocy.
Używany jest do pomiarów technicznych oraz laboratoryjnych.

2. DANE TECHNICZNE

Wartości napięć zasilania:

 • Napięcie żarzenia:
  0,6/1,2/1,4/2/2,5/3/4,5/6,3/7,5/10/12,6/14/17/20/25/30/35/40/45/50/55/60/90/110V
 • Napięcie anodowe:
  1/2/3/5/10/15/20/30/40/50/60/75/90/100/125/150/175/200/225/250/275/300/350/400V
 • Napięcie siatki ekranowej:
  1/2/3/5/10/15/20/30/40/50/60/75/90/100/125/150/175/200/225/250/275/300V
 • Ujemne napięcie siatki sterującej:
  0 do 10V, 0 do 20V, 0 do 30V, 0 do 50V regulowane w sposób ciągły w każdym podzakresie.
 • Ujemne napięcie drugiej siatki sterującej: 1V i 2V.
 • Napięcie do pomiaru izolacji między elektrodami: 100V.

Wielkości mierzone:

 • Prąd anodowy 0,05mA do 100mA,
 • Prąd siatki ekranowej 0,05mA do 100mA,
 • Nachylenie charakterystyki Ia/US1 przy Ua=const, 0,1mA/V do 50mA/V,
 • Nachylenie charakterystyki Ia/US3 przy Ua=const, US2=const, powyżej 0,05mA/V,
 • Nachylenie charakterystyki IS2/US1 przy Ua=const, US2=const, 0,1mA/V do 50mA/V,
 • Nachylenie charakterystyki IS2/US3 przy Ua=const, US2=const, powyżej 0,05mA/V.
 • Oporność izolacji między katodą i pozostałymi elektrodami 0 do 10Mhom,
 • Oporność izolacji między katodą i grzejnikiem: 0 do 10Mohm.
 • Wykrywanie przerwy włókna żarzenia.
 • Prąd jonowy siatki pierwszej: 3µA do 150µA.

Pobór mocy przy maksymalnym obciążeniu 100VA.
Wymiary: 520x200x280mm.
Ciężar: około 20kg.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zasada działania

Przyrząd jest wyposażony w źródła zasilające, które są niezbędne dla zbadania lamp umieszczonych w katalogu "Elpo". Napięcia żarzenia i anodowe są czerpane bezpośrednio z transformatora zasilającego i regulowane skokowo.
Napięcie siatki ekranowej jest czerpane z transformatora poprzez diody zabezpieczające lampę przed szkodliwym działaniem prądu emisji wtórnej z siatki ekranowej.
Napięcie to jest regulowane skokowo.
Napięcie siatki sterującej jest wyprostowane i regulowane skokowo oraz płynnie w zakresie 0 do (-50V).
Napięcie dla drugiej siatki sterującej jest czerpane z tego samego prostownika co dla siatki pierwszej i wynosi (-2V) lub (-1V). Dzięki zastosowaniu przełącznika wybierakowego istnieje możliwość podłączenia każdej nóżki lampy do dowolnego źródła zasilania.
Jak wynika z opisu źródeł badana lampa jest zasilana napięciem zmiennym i pracuje tylko w dodatnim półokresie napięcia zmiennego na anodzie. Rdzenie ferrytowe umieszczone na przewodach łączących nóżki lamp, eliminują oscylacje pasożytnicze, jakie mogłyby powstać w pewnych warunkach pracy lampy.
Pomiar nachylanie wykonuje się w układzie kompensacji prądowej zbudowanym na lampie E1 (EL84).
W obwodzie anodowym tej lampy znajduje się opór R16, który jest jednocześnie włączony w obwód anodowy lampy badanej. Opór ten jest bocznikowany oporem R15 i R14 przy pomiarze prądu na większych zakresach. Spadek napięcia na oporze R16 jest źródłem zasilania miernika wskaźnikowego. Przy pomiarze prądu anodowego lampa E1 jest zatkana dużym ujemnym napięciem na siatce sterującej.
Zmniejszenie ujemnego napięcia siatki sterującej lampy E1 powoduje przepływ prądu anodowego lampy E1 przez opór R16 w przeciwnym kierunku do prądu anodowego lampy badanej. Dzięki temu uzyskuje się kompensację mierzonego prądu.
Kompensacja ta dotyczy tylko napięcia podawanego na miernik. Prąd anodowy płynący w rzeczywistości przez badaną lampę praktycznie nie ulega zmianie. Zastosowanie kompensacji prądowej pozwala na dokładny pomiar przyrostu prądu anodowego wywołanego zmianą napięcia na siatce sterującej badanej lampy.
W celu uniknięcia przeciążeń transformatorów zasilających w przyrządzie zastosowano układ zabezpieczający.
Zasadę działania miernika obrazuje schemat ideowy rys.1.

3.2. Budowa

Przyrząd zamontowany jest w metalowej obudowie.
Na górnej płycie przyrządu zamocowane są różnych typów podstawki lampowe, gniazdka z dodatkowymi wyprowadzonymi napięciami, przełącznik wybierakowy oraz zwieracze.

3.2.1. Rodzaje podstawek lampowych.

Przyrząd wyposażony jest w następujące podstawki:

 1. Bocznokontaktowa (8 kontaktów)
 2. Żołędziowa (5+1=6 kontaktów)
 3. Radziecka 8-nóżkowa szpilkowa (8 kontaktów)
 4. Loktal 8-nóżkowa (8+1=9 kontaktów)
 5. Oktal międzynarodowa (8 kontaktów)
 6. Radziecka 9-nóżkowa szpilkowa (9+1=10 kontaktów)
 7. Subminiaturowa 5-nóżkowa
 8. Seria stalowa (8 kontaktów)
 9. Radziecka 7-nóżkowa szpilkowa (7 kontaktowa)
 10. Radziecka 7-nóżkowa (6 nóżek szpilkowych + 1 nóżka gruba = 7 kontaktów)
 11. Europejska 5-nóżkowa (stare typy lamp - 5 kontaktów)
 12. Amerykańska 4-nóżkowa (2 nóżki grube - 4 kontakty)
 13. Miniaturowa 7-nóżkowa (7 kontaktów)
 14. Novalowa 9-nóżkowa (9 kontaktów)
 15. Miniaturowa 3-nóżkowa (3 kontakty)
 16. Rimlock 8-nóżkowa (8 kontaktów)
 17. Amerykańska 7-nóżkowa (2 nóżki grube - 7 kontaktów)
 18. Radziecka 5-nóżkowa (5 kontaktów)
 19. Radziecka 5-nóżkowa szpilkowa (5 kontaktów)
 20. Subminiaturowa 8-nóżkowa.

3.2.2. Gniazdka z dodatkowymi wyprowadzeniami napięć

W lewej części górnej płyty umieszczonych jest siedem gniazdek radiowych. Oznaczenia tych gniazdek odpowiadają elektrodom badanej lampy. Pomiędzy odpowiednimi parami gniazdek występują napięcia:
pomiędzy "K" i "S2" - napięcie siatki ekranowej
pomiędzy "K" i "S" - napięcie siatki sterującej
pomiędzy "K" i "A2" - napięcie anody drugiej
pomiędzy "K" i "A1" - napięcie anody pierwszej
pomiędzy "Ż" i "+Ż" - napięcie żarzenia.

Napięcia te są niezależne od położenia przełącznika wybierakowego, zależą natomiast od położenia przełącznika "RODZAJ POMIARU".
W pozycji "IZOL", tego przełącznika istnieje tylko napięcia żarzenia.
W pozostałych pozycjach występują wszystkie wyżej wymienione napięcia, przy czym jeśli istnieje nominalne napięcie anody pierwszej to wówczas napięcie anody drugiej jest doprowadzone przez opór 5Kohm i odwrotnie.
Omawiane gniazdka radiowe służą do połączenia elektrod wyprowadzonych na bańce badanej lampy z odpowiednim źródłem zasilania. Mogą być również wykorzystane do zasilania badanej lampy o nietypowym cokole oraz kontrolowania napięć przy pomocy zewnętrznego woltomierza.

3.2.3. Przełącznik wybierakowy

Przełącznik ten posiada 9 wybieraków ponumerowanych od 1 do 9. Numery opisane są w górnej części przełącznika i odpowiadają numeracji nóżek lamp.
Każdy wybierak jest przeznaczony dla jednej nóżki lampy, którą można dołączyć do dowolnego źródła zasilania.
Dzięki temu możliwe jest badanie lamp z typowym cokołem, o dowolnej kombinacji elektrod. Obracanie wybieraków pozwala na ustawienie każdego z nich w jednej (dowolnej) z dziesięciu pozycji, które są oznaczone następująco:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
K S1 S2 A A2 D1 D2 0

Liczby są przewidziane dla łatwego zapamiętania i notowania połączeń elektrod. Litery umieszczone poniżej cyfr oznaczają poszczególne elektrody lampy przynależne odnośnym nóżkom:

 1. K oznacza katodę lub elektrodę, która jest połączona z katodą np. S3 w pentodach,
 2. Ż oznacza wyprowadzenie włókna żarzenia łączonego z katodą,
 3. +Ż oznacza drugie wyprowadzenie włókna żarzenia lub odczep środkowy włókna,
 4. S1 oznacza pierwszą siatkę sterującą,
 5. S2 oznacza siatkę ekranową lub anodę trzecią w potrójnych diodach,
 6. A oznacza anodę lampy pojedynczej lub złożonej,
 7. A2 oznacza anodę drugą podwójnych triod i diod podwójnych lub potrójnych,
 8. D1 oznacza drugą siatkę sterującą, czyli siatkę trzecią w heksodach i innych lampach wielosiatkowych. W tej pozycji na nóżkę lampy przyłożone jest ujemne względem katody napięcie 1V,
 9. D2 w tej pozycji na nóżkę lampy przyłożone jest ujemne względem katody napięcie 2V,
 10. 0 oznacza nóżkę lampy nie połączoną z żadnym źródłem (nóżka wolna).

3.2.4. Zwieracze

W prawej części płyty umieszczone jest pięć zwieraczy umożliwiających przerwanie obwodów siatki drugiej, anody pierwszej, anody drugiej (przy lampach podwójnych), żarzenia oraz katody.
Na miejsce zwieraczy "S2", "A2", "A1", "Ż" można włączyć opór rzeczywisty o dowolnej wartości (w przypadku pomiarów laboratoryjnych). W obwodzie katody maksymalna oporność rzeczywista nie powinna przekraczać 10Kohm.
Można także każdy ze zwieraczy zastąpić zewnętrznym miernikiem prądu stałego. Miernik ten będzie wskazywał połowę wartości odczytywanej na mierniku wbudowanym w przyrząd, ponieważ reaguje na wartość średnią prądu prostowanego jednopołówkowego na badanej lampie.
Wewnątrz obudowy miernika znajdują się dwa transformatory napięć żarzenia Tr1 oraz napięć anodowych, siatek ekranowej i sterującej Tr2. Układ zabezpieczający miernik przed uszkodzeniem w czasie przeciążeń zmontowany jest na oddzielnej płytce z obwodem drukowanym Pł1, a pozostałe elementy przyrządu na płytce Pł2.
Na płycie czołowej przyrządu umieszczony jest miernik oraz pokrętła manipulacyjne (rys.2) następujących przełączników:

 1. Przełącznik "NAPIĘCIE ŻARZENIA" umożliwiający ustawienie 25 różnych wartości napięcia żarzenia podanych w woltach.
 2. Przełączniki "NAPIĘCIE EKRANU" i "NAPIĘCIE ANODY" dostarczające napięć zmiennych do zasilania anody i siatki ekranowej. Pozycje tych przełączników opisane są wartościami napięć stałych równoważnych występującym w rzeczywistości napięciom zmiennym. Mierzone wartości skuteczne napięcia zmiennego dostarczonego do elektrod różnią się od wartości w opisie przełączników, jeżeli w obwodzie nie ma lampy badanej.
 3. Przełącznik i potencjometr "NAPIĘCIE SIATKI" umożliwiający ciągłą regulację napięcia siatki w pięciu zakresach.
 4. Przełącznik "IZOLACJA" wskazujący elektrody pomiędzy którymi bada się izolację w stosunku do katody. W poz. "Wz" wykrywa się przerwę włókna żarzenia.
 5. Przełącznik "PRÓŻNIA", "CECHOWANIE" umożliwiający sprawdzanie próżni oraz wycechowanie przyrządu.
 6. Przełącznik "CECHOWANIE" wybierający odpowiedni odczep po stronie pierwotnej transformatora zasilającego (skok tego przełącznika odpowiada 2% zmianie napięcia zasilającego).
 7. Przełącznik "RODZAJ POMIARU" umożliwiający przeprowadzenie pomiarów:
  a) w pozycji "Izol" sprawdza się izolację pomiędzy grzejnikiem i katodą oraz pomiędzy pozostałymi elektrodami a katodą,
  b) w pozycji "A1" mierzy się prąd anodowy oraz nachylenie charakterystyki (Sa),
  c) w pozycji "A2" mierzy się prąd anodowy oraz nachylenie charakterystyki (Sa2) drugiej części lamp podwójnych,
  d) w pozycji "S2" mierzy się prąd siatki ekranowej i nachylenie charakterystyki (So1) oraz prąd anodowy trzeciej części potrójnych diod,
  e) w pozycji "PROZ" mierzy się prąd siatki sterującej.
 8. Przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" umożliwiający wykonanie pomiarów prądu w 4 zakresach oraz pomiaru nachylenia charakterystyk w 3 zakresach,
 9. Potencjometry "KOMPENSACJA" - "WSTĘPNA", "DOKŁADNA" umożliwiające skompensowanie prądu anodowego lub siatki ekranowej przed wykonaniem pomiaru nachylenia charakterystyk.

4. INSTRUKCJA TRANSPORTU, ROZPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Miernik lamp P-508 w opakowaniu wykonanym zgodnie z rys.B-2160 jest przystosowany do transportu drogowego i kolejowego.
Przestrzeganie uwag umieszczonych na opakowaniu gwarantuje pełną sprawność przyrządu po rozpakowaniu.
Przy rozpakowaniu zachować ostrożność aby nie zniszczyć pokryć lakierniczych, miernika i pokręteł regulacyjnych. W przypadku stwierdzenia usterek reklamacje składać na adres wymieniony w karcie gwarancyjnej, a w przypadku uszkodzenia opakowania do właściwego biura przewozowego.
Miernik powinien być przechowywany w pomieszczeniu o wilgotności powietrza nie przekraczającej 80% i temperaturze od +10oC do 35oC w atmosferze nie agresywnej. Pomieszczenie powinni być zabezpieczone przez opadami atmosferycznymi i gwałtownymi zmianami temperatury.

5. INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI

5.1. Uruchomić przyrząd wykonując następujące czynności:

 • sprawdzić położenie zwory przełączającej przyrząd na odpowiednie napięcie sieci zasilającej (powinno być zgodne z napięciem sieci, z której będzie się korzystać),
 • przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" ustawić w pozycji 100mA,
 • pokrętła "KOMPENSACJA" ustawić w pozycjach zerowych ("0"),
 • korzystając z katalogu ustawić przełącznik "NAPIĘCIE ŻARZENIA", "NAPIĘCIE SIATKI", "NAPIĘCIE EKRANU" oraz "NAPIĘCIE ANODY" w położeniach zapewniających odpowiednie dla danej lampy napięcie,
 • przełącznik wybierakowy ustawić wg katalogu,
 • wstawić badaną lampę w odpowiednią podstawkę lampową i w miarę potrzeby połączyć wyprowadzenia na bańce lampy,
 • włączyć przyrząd do sieci,
 • przełącznik "PRÓŻNIA CECHOWANIE" ustawić w położeniu "CECHOWANIE":,
 • przy pomocy przełącznika "CECHOWANIE" ustawić wskazówkę miernika w czarnym polu cechowania (w miarę możliwości po środku tego pola),
 • przełącznik "PRÓŻNIA CECHOWANIE" ustawić w środkowym położeniu.

5.2. Pomiar izolacji

 • przełącznik "RODZAJ POMIARU" ustawić w pozycji "IZOL",
 • sprawdzić izolację przy pomocy przełącznika "IZOLACJA".

5.3. Pomiar prądu anodowego

 • przełącznik "RODZAJ POMIARU" ustawić w pozycji "A1" i odczytać prąd anodowy, przy czym w miarę potrzeby zmienić zakres miernika przełączając pokrętłem "PRĄD I NACHYLENIE".

5.4. Pomiar nachylenia charakterystyki Ia/Us1, Ua=const.

 • przy pomocy pokręteł "KOMPENSACJA" skompensować prąd anodowy do zera,
 • dokładną kompensację przeprowadzić przy przełączniku "PRĄD I NACHYLENIE" ustawionym w położeniu "2,5mA",
 • przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" ustawić w położeniu "50mA/V" (lub 25mA/V lub 5mA/V w zależności od wielkości nachylenia) i odczytać jego wartość na mierniku,
 • po zakończeniu pomiaru nachylenia przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" ustawić w pozycji "100mA", a następnie pokrętło "KOMPENSACJA WSTĘPNA" ustawić w pozycji "0" (zero).

UWAGA:
Przy podwójnych diodach i triodach powtórzyć pomiar prądu i ewentualnie nachylenia w pozycji "A2" przełącznika "RODZAJ POMIARU".

5.5. Sprawdzenie próżni lampy

 • przełącznik "PRÓŻNIA CECHOWANIE" ustawić w położeniu "PRÓŻNIA",
 • przełącznik "RODZAJ POMIARU" ustawić w pozycji "PRÓŻNIA",
 • miernik wskazuje prąd siatki.

UWAGA:
W czasie pomiaru przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" powinien znajdować się w pozycji "100mA".

5.6. Wykrywanie przerwy włókna żarzenia

 • przełącznik "IZOLACJA" nastawić w pozycji "WZ",
 • przełącznik "NAPIĘCIE ŻARZENIA" ustawić w pozycji "O",
 • przy dobrym włóknie żarzenia wskazówka miernika wychyla się wskazując zwarcie, a gdy włókno jest przerwane miernik nie wychyla się.

5.7. Pomiary nachylenia charakterystyki Is2/Us1, Ua=const, Us2=const

 • wykonuje się analogicznie jak pomiar Ia/Us1, przy czym przełącznik "RODZAJ POMIARU" znajduje się w pozycji Is2.

5.8. Pomiar nachylenia charakterystyki Ia/Us3, Ua=const, Us=const, Us1=const

 • wykonuje się podobnie jak pomiar Ia/Us1 z tą różnicą, że prąd anodowy kompensuje się tak, aby miernik wskazywał 1mA na zakresie 2,5mA,
 • przy takim skompensowaniu wybierak przełącznika, na którym ustawiona jest cyfra 9 (D2) obrócić o jedną pozycję dla uzyskania położenia 8 (D1), jest to równoznaczne ze zwiększeniem potencjału siatki trzeciej o jeden wolt.

5.9. Pomiar nachylenia charakterystyki Is2/Us3, Ua=const, Us2=const, Us1=const

 • wykonuje się analogicznie jak pomiar Ia/Us3 przy czym przełącznik "RODZAJ POMIARU" znajduje się w pozycji "S2"

5.10. Pomiar oporności wewnętrznej

 • zwiększa się napięcie anody i odczytuje przyrost prądu anodowego a następnie oblicza się Us/Ia, przy czym korzysta się z kompensacji.

5.11. Badanie diod

Przeprowadza się przy niskich napięciach anodowych (nie przekraczających 30V). Diodę ocenia się, jako dobrą jeśli wychylenie wskazówki miernika wynosi co najmniej 30% całej skali.
Dla diod w lampach kombinowanych wychylenie może być jeszcze mniejsze. Wartości prądu podane w katalogu "Elpo" dotyczą zakresu miernika.

5.12. Badanie wskaźników dostrojenia

Przy tym badaniu w obwód anody włącza się wtyczkę z odpowiednim oporem na miejsce zwieracza "a". Wartość oporu jest podana w katalogu. Wskaźnik dostrojenia (magiczne oko" jest dobry jeśli zmiany ujemnego napięcia siatki sterującej powodują zmiany kąta świecenia.

5.13. Badanie stabiliwoltów

Polega na stwierdzeniu czy następuje zapłon.
Do badania stabiliwoltów wykorzystuje się napięcie ekranu, które zwiększa się stopniowo od zera, aż do uzyskania zapłonu. Przy tym badaniu przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" ustawia się w pozycji "S2". Należy pamiętać, że napięcie szczytowe przykładane do elektrod stabiliwoltu jest około 1,5 razy większe od napięcia wygrawerowanego na przełączniku.
Dla przykładu stabiliwolt o napięciu zapłonu 100V wymaga ustawienia tylko 75V.
Przy badaniu stabiliwoltów w obwód siatki ekranowej (w miejsce zwieracza "S2") należy włączyć opór o wartości 5 do 10Kohm.

Opis zewnętrznych elementów funkcjonalnych przyrządu P-508

 1. Zerowanie miernika wychyłowego
 2. Miernik wychyłowy
 3. Pokrętło napięcia żarzenia (Uf)
 4. Pokrętło napięcia ekranu (Ug2)
 5. Pokrętło rodzaju pomiaru
 6. Pokrętło napięcia anody (Ua)
 7. Pokrętło płynnej regulacji napięcia siatki sterującej (-Ug1)
 8. Pokrętło mnożnika napięcia siatki sterującej
 9. Pokrętło rodzaju pomiaru izolacji
 10. Wskaźnik optyczny:
  światło zielone - aparat włączony
  światło czerwone - zwarcie w obwodzie lampy badanej
 11. Wyłącznik sieciowy
 12. Gniazdo napięcia ekranu
 13. Gniazdo sieciowe
 14. Podstawka lampowa typ europejski, 5-nóżkowa (12)
 15. Bezpiecznik sieciowy
 16. Podstawka lampowa typ radziecki, 5-nóżkowa (19)
 17. Przełącznik dźwigniowy próżnia-cechowanie
 18. Podstawka lampowa typ Oktal międzynarodowy (5)
 19. Pokrętło cechowania napięcia sieci
 20. Podstawka lampowa typ żołędziowy, 8-kontaktów (2)
 21. Podstawka lampowa typ amerykański, 7-nóżkowa (18)
 22. Przełącznik napięć sieci
 23. Miejsce plombowania przyrządu
 24. Podstawka lampowa typ rimlock, 8-nóżkowa (17)
 25. Pokrętło zmiany zakresów miernika (prąd i nachylenie)
 26. Podstawka lampowa typ miniaturowy, 7-nóżkowa (14)
 27. Podstawka lampowa tym subminiaturowy, 5-nóżkowa (7)
 28. Pokrętło wstępnej kompensacji prądu anodowego
 29. Przełącznik wybierakowy
 30. Pokrętło dokładnej kompensacji prądu anodowego
 31. Zewnętrzny pomiar prądu ekranu
 32. Zewnętrzny pomiar prądu anodowego (Ia2)
 33. Zewnętrzny pomiar prądu anodowego (Ia1)
 34. Zewnętrzny pomiar prądu żarzenia (If)
 35. Zewnętrzny pomiar prądu katody
 36. Gniazdo napięcia siatki sterującej (-Ug1)
 37. Gniazdo napięcia anodowego (Ua2)
 38. Gniazdo napięcia anodowego (Ua1)
 39. Gniazdo napięcia żarzenia (-Uf)
 40. Gniazdo napięcia żarzenia (+Uf)
 41. Gniazdo napięcia katody (O)
 42. Podstawka lampowa typ amerykański, 4-nóżkowa (13)
 43. Podstawka lampowa typ boczno-kontaktowy, 8-kontaktowy (1)
 44. Podstawka lampowa subminiaturowa, 8-nóżkowa (21)
 45. Podstawka lampowa miniaturowa, 3-nóżkowa (16)
 46. Podstawka lampowa radziecka, 5-nóżkowa (20)
 47. Podstawka lampowa serii stalowej, 8-kontaktowa (8)
 48. Podstawka lampowa radziecka, 9-nóżkowa (6)
 49. Podstawka lampowa radziecka, 7-nóżkowa szpilkowa (10)
 50. Podstawka lampowa radziecka, 7-nóżkowa (11)
 51. Podstawka lampowa radziecka, 8-nóżkowa szpilkowa (3)
 52. Podstawka lampowa loktal, 8-nóżkowa (4)
 53. Podstawka lampowa noval, 9-nóżkowa (15)

[galeria]tester P-508]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl