Świat Radio 5/2005


Wydawca miesięcznika
"Świat Radio"
AVT-Korporacja Sp. z o.o.

www.swiatradio.com.pl

AKTUALNOŚCI (6)
Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców (10)
Zawody (11)
Magazyn DX-owy Sugar Mike - maj 2005 (15)
ANTENY
Antena DX 2000 (20)
TEST
Okręt flagowy Icoma (30)
RADIO RETRO
Radiostacja zrzutowa AP-5 (60)
KRÓTKOFALOWIEC
Radiofonia polska i krótkofalowcy (23)
Kluby krótkofalarskie w Polsce (38)
Z życia klubów i oddziałów PZK (43)
HOBBY
Jak z "Antka" wycisnąć 15W (51)
Elektroniczne klucze kodu Morse'a (56)
ŁĄCZNOŚĆ
Logbook w Internecie (46)
WYDARZENIA
Medale XVI Intertelecom (28)
DIGEST
Ciekawy moduł transceivera QRP (37)
DYPLOMY
Dyplomy VERON (36)
Nowe polskie dyplomy (70)
FORUM CZYTELNIKÓW
Porady (16)
Listy (58)
RYNEK i GIEŁDA (61)
Wkładka - WAŻNE INFORMACJE - ABC nowicjusza eretowego

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl