RADJO-AMATOR POLSKI, ROK 3, No 11, LISTOPAD, 1929

Sprawy radjoamatorskie na konferencji C.C.I.R. w Hadze (1342)
Jednoskalowa Nemodyna (1344)
Sonda ultradźwiękowa (Patrzenie w wodzie oświetlonej promieniami ultradźwiękowemi) (1350)
Fizyczne własności fal b. krótkich (1358)
Filtry elektryczne (1364)
Istota elektronów (1367)
Zasilacz odbiornikowy prądu stałego (1369)
Porozumienie międzypaństwowe w sprawie upoważnień dla radjoamatorów (1376)
Komunikaty (1377)
Drobiazgi praktyczne (1380)
Przegląd prasy radjowej (1382)
Ze świata (1384)
Co nam oferują radjofirmy (1386)
Odpowiedzi redakcji (1388)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl