RADJO-AMATOR POLSKI, ROK 3, No 6, CZERWIEC, 1929

Zagadnienia przemysłu radjotechnicznego (ciąg dalszy) (1093)
Nowe pomysły w budowie superheterodyn (1095)
Teorja grawitacji Einsteina a rozchodzenie się fal elektromagnetycznych (1098)
Nowa krótkofalowa stacja nadawcza PHOHI w Huizen (1100)
Telewizja w barwach naturalnych (1103)
Pomiar sprzężenia indukcyjnego cewek (1105)
4-1. Ekra-Reinartz (1107)
Jak korzystać z odbiornika na wycieczce (1109)
3-1. Odbiornik na prąd zmienny (1115)
Jak wykonać dobry i tani areometr (1119)
Antena ramowa na fale krótkie i długie (1122)
Pracownia radjoamatora (ciąg dalszy) (1126)
Ruch krótkofalowy
a) 14 M.C. band (1127)
b) Nadajnik na fale 3-ch metrów (1129)
c) d), e) Komunikaty (1131)
Drobiazgi praktyczne (1133)
Z kraju (1135)
Ze świata (1138)
Przegląd prasy radjowej (1139)
Co nam oferują radjofirmy (1141)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl