RADJO-AMATOR, SIERPIEŃ, 1933

Od Redakcji (98)
Fala czy korpuskuł (99)
Wzmacniacz telewizyjny Marconi'ego (101)
O estetyce odbiornika radjowego (102)
Strojenie obwodów w. częstotliwości (107)
"Positron" i "Negatron" (112)
Metalowa lampa radjowa "Catkin" (113)
Kryzys i praca (118)
Trójka A 31 (123)
Trójka bateryjna walizkowa (132)
Pierwsze kroki radjoamatora (137)
Instalacja mikrofalowa w Watykanie (140)
Komunikat Okr. Warsz. Pol. Zw. Krótkofalowców (141)
Z życia poznańskiego P.Z.K. (142)
Komunikat radjoklubu kolejowców w Radomiu (143)
Wystawa Polsko - Czeska (144)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl