RADJO-AMATOR, STYCZEŃ, 1933

Komunikat P.Z.K. (2)
Nowa era (3)
Fale centymetrowe (5)
Sposoby badania radjoodbiorników (8Nr. Nr. 85 i 87 (13))
Selektodyna A 42 (15)
Pentodyna A 11 (28)
Układ nadawczy dla fal ultrakrótkich (34)
Na marginesie nowego rozporządzenia M.P. i T. (36)
Pierwsze kroki radjoamatora (39)
Nowa lampa "Variable-Mu" NVS 4 (40)
Sprawozdanie z demonstracyj "Ogniwa-akumulator" syst. inż. Willimka w Związku Techników w W-wie (42)
Co nam oferują radjofirmy? (43)
Przegląd prasy (45)
Wskazówki praktyczne (47)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl