RADJO-AMATOR, PAŹDZIERNIK, 1932

Rozbić atom! (163)
Badania Rutherforda z r. 1818 - 1919
Ciekawe eksperymenty Marconi'ego na falach ultrakrótkich (165)
Lokalizacja źródeł niedomagań odbiorników (168)
Thyratron - nowa lampa prostownicza (dokończenie) (170)
O promieniach kosmicznych (173)
"Mignon RA4" (177)
"Midget RA3" (189)
(Montaż według opisu ORA wykonało laboratorium "Radjo-Amatora)
Schemat
Obwody wielkiej częstotliwości
Cewki
Chassis
Montaż
Uruchomienie
Spis części
Trójka "S-Dt-1" (196)
Pierwsze kroki radjoamatora (205)
Co każdy z nas o lampie katodowej wiedzieć powinien
Co nam oferują radjofirmy? (207)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl