Radio i Świat Tygodnik, Nr 14 (607), Rok XIII, 8-14.IV.1957r.


Głosy Lucyny Przybylskiej i Tadeusza Bocheńskiego wiernie towarzyszą programowi Polskiego Radia jeszcze od przedwojennych czasów. Tadeusz Bocheński - nestor speakerów polskich - obchodził w ubiegłym roku jubileusz 30-lecia pracy przed mikrofonem.

U Klary Prillowej w Kcyni (okł. str. II)
A jednak warto (1)
Polemika z listem:
"...W obecnej sytuacji ekonomicznej kraju telewizja jest sztuką dla sztuki, jest luksusem, służy wyżyciu się znikomej, bo 8-tysięcznej garstce snobów i bogaczy..."
Na szpaltach prasy (1)
O audycjach muzyki dodekafonicznej, elektronowej i konkretnej (2)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (3)
Krakowiacy i górale.
Recital fortepianowy Witolda Małcużyńskiego.
Rozmowa ze Zbigniewem Turskim.
Diabeł kulawy.
Bolesław Wallek-Walewski.
Za granicą (4)
Czy tylko sensacja?...
Shaw i Szekspir.
Feliks Brodowski - pisarz zapomniany (5)
Kapitan Blood (5)
De gustibus... (6)
Nowa powieść Rogera Martin du Gard (6)
"Wiejski kościół" - Prousta (7)
Beau Masque (7)
Po 1200 audycjach po raz pierwszy usłyszałem swój głos... (7)
To nie tabliczka mnożenia (8)
Pod znakiem komety (8)
Magiczny obiektyw (8)
Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (8)
Audycje Polskiego Radia (9)
Programy zagraniczne (18)
ABC muzyczne (20)
Bitwa pod Narwikiem (20)
Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
Rzeczy zabawne i ciekawe (okł. str. IV)
Ludzie radia - Zofia Zawadzka (okł. str. IV)
Humor (okł. str. IV)
Z całego świata (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl