Radio i Świat Tygodnik, Nr 4 (492), Rok XI, 23 stycznia 1955r.


Scena końcowa z dramatu Wiktora Hugo "Ruy Blas"

Tygodniowy rozrachunek (okł. str. II)
O niepoważnej krytyce czyli "Każdy pisze jak może, Obywatelu Redaktorze" (1)
Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
70-lecie Opery Budapesztańskiej.
"Gioconda" Ponchlellego.
Koncerty Instrumentalne 10-lecia Polski Ludowej.
Pieśni i Koncert fortepianowy Paderewskiego.
Cenny zabytek rękopiśmienny.
Tomasz Mann, wielki niemiecki humanista (3)
Wiersze Nicolasa Guillena (3)
Z Teatru Młodego Słuchacza - Zwiastun wiosny (3)
Wiktor Hugo (4)
O dramacie "Ruy Blas" (4)
"Łąka" Bolesława Leśmiana (4)
Chochołowa muzyka - audycja dla małych dzieci (5)
Ankieta w sprawie Kalendarza Radiowego (5)
"Radiostudio" w Bytomiu (6)
Co i jak zmajstrujemy - telefon (6)
Suchy lód (7)
Ile nóg ma żuraw? (7)
Na rozrywkowej antenie (7)
Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (7)
W przekroju tygodnia (8)
Audycje Polskiego Radia od 24.I. do 30.I.1955r. (9)
Na antenie naszych przyjaciół (16)
Porady techniczne (16)
"Za gajem harmonijka gra" - muzyka: A. Mosołow, słowa polskie: R. Stiller (okł. str. III)
Przy mikrofonie i głośniku (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl