Radio i Świat Tygodnik, Nr 50 (122), Rok III, 15.XII-21.XII.1947r.


Na okładce: Barbara Rudzka, śpiewaczka

Budżet Polskiego Radia w Sejmie (1)
Sukces polskiej radiofonii na terenie międzynarodowym (1)
Akcenty tygodnia (2)
Ze świata radia (3)
ABC radioamatora - XIX: regulacja barwy tonu (4)
Dział techniczny: Układy oszczędnościowe (5)
Schemat Körting Novum 40W (6)
Program audycji Polskiego Radia (7)
Na obcych falach (12)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl