Radio i Świat Tygodnik, Nr 18 (90), Rok III, 5-11.V.1947r.


Halina Kowalewska piosenkarka występuje przed mikrofonem warszawskim w koncertach muzyki lekkiej i tanecznej

Telewizja w Moskwie (okł. str. II)
Akcenty tygodnia (1)
I-szy Ogólnopolski Zjazd Programowy P.R. (3)
W zwierciadle opinii światowej (3)
Z wycieczką w radiostacji Warszawa II (4)
Berlin wzięty (4)
Już się nigdy kochać nie będę... (5)
Rozmowa z Ryszardem Gruszczyńskim (6)
Radio ułatwia prace nauczyciela (6)
Życie muzyczne w Moskwie (7)
ABC radioamatora (8)
XVIII. Transformatory i ich działanie.
Dział Techniczny (9)
Charakterystyka lampy. (dalszy ciąg)
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
5 - 11 maja 1947r.
Na obcych falach (15)
Telewizja w Moskwie (okł. str. III)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl