Radio i Świat Tygodnik, Nr 17 (89), Rok III, 28.IV.-4.V.1947r.


Aleksander Żabczyński art. filmu i sceny, występuje często przed mikrofonem P.R.

Akcenty tygodnia (1)
Ostatnia wielkość - opowiadanie (3)
Gafy w eterze (4)
Słuchamy reportaży dźwiękowych (5)
Audycje otwarte (6)
Radioamatorzy w Związku Radzieckim (6)
Zapraszamy do głośników dzieci - felieton niemoralny (7)
Wizja niedalekiej przyszłości (7)
ABC radioamatora (8)
XVII. Cewki i dławiki.
Dział Techniczny (9)
Charakterystyka lampy. (dalszy ciąg) (9)
Odpowiedzi.
Głośniki z membraną piezoelektryczną.
Festiwal Twórczości Artystycznej w Związkach Zawodowych (10)
Program Audycji Polskiego Radia (11)
28 kwietnia - 4 maja 1947r.
Na obcych falach (14)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl