Radio i Świat Tygodnik, Nr 16 (88), Rok III, 21-27.IV.1947r.


Anna Jarochowska speakerka poznańska i autorka audycji rozrywkowych

Akcenty tygodnia (1)
Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Programowa (3)
Przemówienie dr Mirko Oczadlika - dyr. programowego Radia Czechosłowackiego (4)
Audycje w języku polskim z Moskwy (4)
Wywiad z Władysławem Szpilmanem (5)
Polski Związek Krótkofalowców (5)
20-lecie radiofonii wielkopolskiej (6)
Rozmowa o Szwajcarii (wywiad z Gabrielem Karskim) (7)
ABC radioamatora (8)
XVI. Kondensatory i ich działanie.
Dział Techniczny (9)
Charakterystyka lamp.
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
21 - 27 kwietnia 1947r.
Na obcych falach (15)
Pomóżmy ofiarom powodzi (okł. str. III)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl