Radioamator, październik 1960r., rok X, Nr 10

1960_10.jpg (12599 bytes)

Z kraju i zagranicy (289)
Transformatory głośnikowe cz. I (290)
Układy odbiorcze z tranzystorami typu OC-44 i OC-45 (294)
Dni Książki i Prasy Technicznej (295)
O obwodach magnetycznych (296)
Kącik dla początkujących radioamatorów - pogadanka 5 (302)
Vademecum Teleelektryka (302)
Przegląd schematów:
- odbiornik telewizyjny FAVORIT (303)
Radiologia (306)
Rozchodzenie się fal metrowych (UKF) cz. II (309)
II Centralne Zawody Krótkofalarskie "Łowy na lisa" (311)
O pracy radioklubów LPŻ Województwa Zielonogórskiego (312)
Z prasy zagranicznej:
- Dobre odtwarzanie basów (313)
Porady (315)
Zestawienie odpowiadających sobie lamp odbiorczych (316)
W fabryce lamp oscyloskopowych (318)
Wykaz czynnych placówek handlowo - usługowych ZURiT (320)
Kącik filatelistyczny (320)
Przegląd wydawnictw (okł. str. III)
Nowe książki (okł. str. III)
Odpowiedzi redakcji (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl