Radioamator, styczeń 1960r., rok X, Nr 1

1960_01.jpg (12587 bytes)

Z kraju i zagranicy (1)
Lampy z "zimną" katodą (c.d.) (3)
Q-meter (miernik dobroci) (6)
Projektowanie obwodów wzmacniacza pośr. cz. do odbiornika tranzystorowego (10)
Z wizytą w Zakładach Radiowych Tesla (12)
Odbiornik turystyczny 7-tranzystorowy (14)
Kącik filatelistyczny (14)
Odbiornik komunikacyjny f-my Collins typ 75A-4 (15)
Odbiornik do "Łowów na lisa" (18)
15-lecie Ligi Przyjaciół Żołnierza (21)
Przegląd schematów:
- odbiornik CALYPSO (22)
O wzmacniaczu ze sprzężeniem katodowym (Katodyna) (25)
Plan wydawniczy Redakcji Książek Łączności WK na rok 1960 (31)
Przegląd wydawnictw (okł. str. III)
Czy wiecie, że... (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl