Radioamator, listopad 1959r., rok IX, Nr 11

1959_11.jpg (11599 bytes)

A.S. Popow - radioelektronika i postęp (1)
Telewizja radziecka (4)
Elektronika w gospodarce narodowej ZSRR (6)
Kącik filatelistyczny (9)
Wzmacniacze m.cz. bez transformatora wyjściowego (10)
Superheterodyna tranzystorowa (13)
Odbiornik telewizyjny RUBIN (16)
Tranzystorowy odbiornik radziecki SIURPRIZ (19)
Nowe radzieckie odbiorniki popularne ZARIA i STREŁA (22)
Prosty miernik częstotliwości (23)
Prostowniki z diodami półprzewodnikowymi (24)
Anteny ramowe do zdalnego odbioru telewizyjnego (25)
Układ kompensujący zniekształcenia (26)
Półprzewodniki w odbiornikach radiofonicznych (27)
Termistory (28)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl