Radioamator, grudzień 1958r., rok VIII, Nr 12

1958_12.jpg (13447 bytes)

Z kraju i zagranicy (1)
Wzmacniacz mocy klasy AB (3)
Errata (4)
Odbiornik detektorowy na głośnik (5)
Errata (5)
Tranzystorowe generatory drgań sinusoidalnych (6)
Uwagi do opisu telewizora dla odbioru Katowic (9)
Nowoczesny woltomierz lampowy (11)
Wyniki 11 Konkursu (12)
Uniwersalny przyrząd pomiarowy radioamatora (13)
Przegląd schematów:
- odbiornik telewizyjny "Rekord" (16)
Uwagi na temat urządzeń do zasilania mostków pomiarowych napięciem o częstotliwości większej niż sieciowa (19)
Uwagi o przystawce "Toni" (20)
Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń radioodbiorczych (22)
Jak można wykorzystać przepalony transformator sieciowy (24)
Przystawka UKF do odbioru stacji radiofonicznych FM (25)
Z praktyki radioamatorskiej (28)
Wykaz stacji radiofonicznych - cz. X (29)
Porady (30)
Spis artykułów zamieszczonych w mies. Radioamator w 1958r. (okł. str. III)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl